Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Đoàn đánh giá An ninh hạt nhân quốc tế (INSSERV) đến Việt Nam
Từ ngày 20-31/3/2023, Đoàn đánh giá an ninh hạt nhân quốc tế (INSServ) của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến Việt Nam và làm việc...
Chi tiết
Chi bộ Cục ATBXHN tổ chức chương trình Về nguồn tại Thanh Hóa
Ngày 11 tháng 2 năm 2023, Chi bộ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức chuyến công tác Về nguồn tại tỉnh Thanh Hóa. Tham gia Đoàn công...
Chi tiết
Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Chi bộ Cục ATBXHN
Ngày 22/12/2022, Chi bộ Cục ATBXHN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Gia...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   ASEANTOM
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 11
Số lượt truy cập: 8838813
Lên đầu trang
SSL