Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Bế mạc Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 4
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực và nghiêm túc, Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương...
Chi tiết
Hoạt động nghiên cứu – phát triển và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác QLNN về ATBXHN
Sáng ngày 16/10/2020, trong khuôn khổ Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần 4, đã diễn ra Phiên họp toàn thể về chủ đề Hoạt động nghiên...
Chi tiết
Phiên họp toàn thể chủ đề về An toàn bức xạ trong y tế
Ngày 15/10/2020, trong khuôn khổ Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần 4, đã diễn ra Phiên họp toàn thể về chủ đề An toàn bức xạ trong y...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   ASEANTOM
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 9
Số lượt truy cập: 6184910
Lên đầu trang