Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Cục ATBXHN ký MOU hợp tác với Gosatomnadzor
Ngày 7/12/2023, tại trụ sở Cục ATBXHN, ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN, Bộ Khoa học và Công nghệ và bà Olga Mikhailovna Lugovskaya, Cục...
Chi tiết
Hội thảo Hợp tác quốc tế về sự cố an ninh bức xạ và hạt nhân
Trong 2 ngày 5-6/12/2023, Cục ATBXHN phối hợp với Viện Nghiên cứu Tư pháp và Tội phạm liên vùng của Liên hợp quốc (UNICRI) tổ chức Hội thảo...
Chi tiết
Hội nghị phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Cục ATBXHN phối hợp với Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức, pháp luật về...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   ASEANTOM
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 7
Số lượt truy cập: 9721305
Lên đầu trang
SSL