Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân theo mẫu excel năm 2020.
12:12 06/04/2021:
Kính gửi: Các đơn vị làm dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân.
         

Theo quy định, hàng năm các đơn vị làm dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân phải gửi báo cáo kết quả đo liều chiếu xạ cho Cục ATBXHN. Hiện nay, các đơn vị dịch vụ đang triển khai và Cục ATBXHN đã nhận được báo cáo của một số đơn vị.
Để thuận lợi cho công tác tổng hợp dữ liệu và quản lý liều chiếu xạ nghề nghiệp của các nhân viên bức xạ trong cả nước, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đề nghị Quý đơn vị rà soát lại Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân năm 2020 và thực hiện theo đúng mẫu (file Excel) được thông báo tại website www.varans.vn và gửi về Cục ATBXHN chậm nhất trước ngày 15/4/2021. Gửi file mềm qua địa chỉ thư điện tử: pvthieu@most.gov.vn. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Quý đơn vị liên hệ ông Phí Văn Thiệu, Trung tâm Thông tin và Đào tạo – Cục ATBXHN, điện thoại 0982902930 để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng cảm ơn./.    
Tệp đính kèm: Tải về
Tin bài khác
Online: 10
Số lượt truy cập: 10439574
Lên đầu trang
SSL