Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Hội thảo giới thiệu về an ninh mạng tại các cơ sở bức xạ và hạt nhân
Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017, tại Hà Nội, Cục ATBXHN phối hợp với Văn phòng Cam kết an ninh hạt nhân thuộc Cơ quan An ninh hạt nhân...
Chi tiết
Cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ Khoa học và Công nghệ
Để triển khai các hoạt động năm 2017 về phòng chống khủng bố cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 8/6/2017, tại trụ...
Chi tiết
Hội thảo về Nâng cao công tác phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ CBRN
Sáng ngày 01/6/2017, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Ủy ban châu Âu (EC) tổ chức...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 69
Số lượt truy cập: 4100911