Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ Khoa học và Công nghệ
Để triển khai các hoạt động năm 2017 về phòng chống khủng bố cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 8/6/2017, tại trụ...
Chi tiết
Hội thảo về Nâng cao công tác phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ CBRN
Sáng ngày 01/6/2017, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Ủy ban châu Âu (EC) tổ chức...
Chi tiết
Nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận tại Cuộc họp quốc tế lần thứ 5 của các Đầu mối quốc gia về CBRN
Trong ngày làm việc thứ hai, tại Cuộc họp bàn tròn, nhiều vấn đề quan trọng đã được Ban Thư ký khu vực đưa ra thảo luận lấy ý kiến của...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 48
Số lượt truy cập: 4089750