Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Cục ATBXHN họp song phương bên lề Đại Hội đồng IAEA lần thứ 62
Từ ngày 17-21/9/2018, Đoàn cán bộ của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) do TS. Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục ATBXHN, Liên lạc viên...
Chi tiết
Đoàn Việt Nam tham dự Khoá họp lần thứ 62 Đại hội đồng IAEA
Ngày 17/9/2018, Khóa họp lần thứ 62 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Viên, Cộng...
Chi tiết
Cục ATBXHN ký Bản ghi nhớ hợp tác với Vụ Khoa học, Bộ KHCN Lào
Ngày 14/9/2018, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) và TS....
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897