Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN và ƯPSC và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Đào tạo
Ngày 03/8/2015, tại Trụ sở Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN), Cục trưởng Vương Hữu Tấn đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn An...
Chi tiết
Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia cho các nước Đông Nam Á
Từ ngày 6-10/7, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) tổ...
Chi tiết
Cuộc họp “Đánh giá tiến độ trung kỳ Dự án RCA-RAS6/076”
Từ ngày 30/6-03/7/2015, Cục ATBXHN phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức Cuộc họp “Đánh giá tiến độ trung kỳ...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
Online: 10
Số lượt truy cập: 409497