Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Xây dựng chiến lược thông tin cho cơ quan pháp quy
Từ ngày 17 đến 21/10/2016, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án EC VN3.01/13 “Tăng cường năng lực và tính hiệu quả của Cục An toàn bức xạ và...
Chi tiết
Cuộc họp thường niên Nhóm ETTG và Hội thảo vùng về quản lý nguồn nhân lực
Từ ngày 17 đến 21/10/2016, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Mạng An toàn hạt nhân châu Á (ANSN) đã diễn ra Cuộc họp thường niên Nhóm chủ đề về...
Chi tiết
Hội thảo EC Task 4- Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và chương trình đào tạo bền vững cho Cục và TSO của Cục .
Trong khuôn khổ Dự án EC VN3.01/13, nhiệm vụ số 04 “Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và chương trình đào tạo bền vững cho Cục và TSO của...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 15
Số lượt truy cập: 3555026