Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
IAEA và Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo kiểm soát an ninh phóng xạ phục vụ bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn
Từ ngày 24 đến 27 tháng 8 năm 2015, tại Hà Nội, trên cơ sở Kế hoạch hành động chung hỗ trợ bảo đảm an ninh hạt nhân cho các sự kiện lớn...
Chi tiết
Hoa Kỳ hỗ trợ tổ chức đào tạo thanh tra an ninh nguồn phóng xạ cho Việt Nam
Từ ngày 18-21/8/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ hợp tác thuộc Chương trình An ninh nguồn phóng xạ chống phổ biến hạt nhân (DNN...
Chi tiết
Họp Tổ công tác liên Bộ về các điều ước quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân
Ngày 7/8/2015, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đã diễn ra cuộc họp của Tổ công tác liên Bộ về các điều ước quốc tế trong...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
Online: 7
Số lượt truy cập: 484559