Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Tập huấn sử dụng hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai...
Chi tiết
Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục
Trong không khí phấn khởi đầu xuân năm 2019, ngày 7/1/2019, tại Trụ sở Cục ATBXHN, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã trao quyết định điều...
Chi tiết
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2019 của Cục ATBXHN
Ngày 24/12/2018, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng hoạt động...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897