Công văn số 1218/ATBXHN về việc đề nghị chuyển giao các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về kho lưu giữ tập trung
16:04 19/09/2016: Ngày 19/9/2016, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã ban hành Công văn số 1218 gửi các cơ sở có nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về việc đề nghị chuyển giao các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về kho lưu giữ tập trung.
Nội dung công văn : Tải về
Đính kèm công văn : Tải về
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897