Ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Lò phản ứng nghiên cứu với mục đích phát triển vật liệu và nhiên liệu cho Hệ thống Năng lượng hạt nhân cải tiến (Research Reactors for the Development of Materials and Fuels for Innovative Nuclear Energy Systems) và Quản lý số lượng lớn chất thải phát sinh từ trường hợp khẩn cấp...
Tình hình thực hiện Công ước chung về An toàn quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và An toàn quản lý chất thải phóng xạ của Việt Nam và trên thế giới

Công ước chung về An toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và An toàn quản lý chất thải phóng xạ là một cơ chế đa phương với mục tiêu chính là thiết lập và khuyến khích các quốc gia cam kết cùng thực hiện một khuôn khổ pháp lý chung, thống nhất về việc quản lý an toàn chất thải phóng xạ, nhiên liệu...
IAEA phát triển công cụ học trực tuyến cho các quốc gia thành viên

Phát triển một chương trình điện hạt nhân là một nhiệm vụ lớn đòi hỏi phải lập kế hoạch một cách cần trọng; chuẩn bị và đầu tư về thời gian, các cơ quan và nguồn nhân lực, và có thể mất ít nhất một thập kỷ. Tăng cường sử dụng hiệu quả và an toàn năng lượng hạt nhân và hỗ trợ các nước...
Online: 65
Số lượt truy cập: 4382585