IAEA phát triển công cụ học trực tuyến cho các quốc gia thành viên

Phát triển một chương trình điện hạt nhân là một nhiệm vụ lớn đòi hỏi phải lập kế hoạch một cách cần trọng; chuẩn bị và đầu tư về thời gian, các cơ quan và nguồn nhân lực, và có thể mất ít nhất một thập kỷ. Tăng cường sử dụng hiệu quả và an toàn năng lượng hạt nhân và hỗ trợ các nước...
Việt Nam đã có hệ thống mô phỏng lò phản ứng hạt nhân

Tập đoàn Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc (CRi-KHNP) đã nhất trí hỗ trợ Trường Đại học Đà Lạt, hệ thống mô phỏng lò phản ứng hạt nhân phục vụ học tập và nghiên cứu.
Các giáo trình huấn luyện an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ bình thường

Trong khuôn khổ đề án “Nghiên cứu và hoàn thiện chương trình đạo tạo An toàn bức xạ”, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân dự kiến xây dựng giáo trình “Huấn luyện nhân viên vận hành máy X-quang chẩn đoán trong Y tế” có thời lượng 3 ngày, mỗi ngày 8 tiết gồm các module sau đây:
Bài giảng về ATBX trong xạ hình công nghiệp

Tập bài giảng về An toàn bức xạ trong xạ hình công nghiệp
Bài giảng thực hành về ATBX trong xạ hình bằng tia Gamma

Tập bài giảng thực hành về An toàn bức xạ trong xạ hình bằng tia Gamma
Bài giảng ATBX trong xạ hình công nghiệp (Phần bài tập)

Phần bài tập về ATBX trong xạ hình công nghiệp
Bài giảng hướng dẫn an toàn bức xạ trong y học hạt nhân

Những nguy cơ liên quan đến sử dụng dược chất phóng xạ trong y học hạt nhân sẽ giảm đi nhiều khi tiến hành công việc trong các phòng được thiết kế thích hợp với công việc và khi nhân viên bức xạ thực hiện đúng các qui định về làm việc với dược chất phóng xạ.
Bài giảng về Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ

Cơ sở hạ tầng của quản lý nhà nước về AT&KSBX (cũng như quản lý nhà nước các lĩnh vực khác nói chung) gồm 3 bộ phận cấu thành có quan hệ hữu cơ với nhau, quyết định hiệu lực và hiệu quả quản lý.
Bài giảng hướng dẫn thực hiện an toàn bức xạ chiếu, chụp X-Quang chẩn đoán bệnh trong y tế

Phương pháp sử dụng các máy phát tia-X để chiếu, chụp ảnh X-quang chẩn đoán bệnh trong Y tế ở nước ta suốt nhiều thập kỷ qua mới chỉ đơn thuần nhìn nhận ở khía cạnh lợi ích và hiệu quả có tính chất hiển thị của phương pháp.
Bài giảng về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về AT&KSBX

Tập bài giảng về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về An toàn và Kiểm soát bức xạ
Bài giảng về tương tác bức xạ với vật chất

Dạng bức xạ liên quan chủ yếu khoá học này là bức xạ ion hoá. Sự bức xạ ion hoá được định nghĩa như sau: khi một hạt hoặc một tia bất kỳ có đủ năng lượng để bứt các điện tử từ các nguyên tử hoặc các phân tử. Tuy nhiên, để hiểu một cách đầy đủ sự tương tác của bức xạ ion hoá với vật...
 1   2  
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897