Video

Diễn tập ứng phó sự cố nguồn phóng xạ tại Sơn La