Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Cấp phép
Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huynh giữ chức Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cấp phép và trao...
Chi tiết
Hội thảo khu vực về tư vấn đánh giá văn hóa an toàn hạt nhân theo phương pháp mới tại Hà Nội từ 01-05/10/2018
Từ ngày 1-5/10/2018, tại Hà Nội, Cục ATBXHN tổ chức Hội thảo Khu vực về Tự đánh giá văn hóa an toàn hạt nhân theo phương pháp mới. Hội thảo...
Chi tiết
Cục ATBXHN họp song phương bên lề Đại Hội đồng IAEA lần thứ 62
Từ ngày 17-21/9/2018, Đoàn cán bộ của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) do TS. Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục ATBXHN, Liên lạc viên...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897