ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ PHÁP QUY HẠT NHÂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ SÁU

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự hội nghị theo một trong các cách sau: - Cách 1: Cá nhân đơn vị điền thông tin trong Biểu và gửi về địa chỉ tại Mục 16 của Thông báo hội nghị. - Cách 2: Tổ chức cá nhân quét mã đăng ký tham dự hội nghị khai báo các thông tin và gửi đăng ký trực tuyến. Tải Về
Online: 11
Số lượt truy cập: 10439591
Lên đầu trang
SSL