Cán bộ, nhân viên của Cục

PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải
Cục trưởng
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1965
Quá trình công tác:

1982-1987

Tốt nghiệp khoa Toán – Lý, chuyên ngành vật lý hạt nhân, ĐH Bách khoa Hà Nội, bằng kỹ sư vật lý

1991-1993

Thạc sĩ vật lý hạt nhân, Trường Cao học Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện HLKH&CN Việt Nam)

1997-1999

Thạc sĩ công nghệ hạt nhân, ĐH Chulalongkorn, Thái Lan

2002-2006

Nghiên cứu sinh theo chương trình hợp tác giữa Viện Vật lý (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Lý – Hóa RIKEN (Nhật Bản). Giai đoạn từ 3/2003 đến 3/2006: Làm việc tại RIKEN, Nhật Bản. Bảo vệ luận án Tiến sĩ vật lý hạt nhân

2007-2008

Thực tập sinh sau tiến sĩ (Postdoc) tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân, Đại học Osaka, Nhật Bản

1988-2008

Nghiên cứu viên tại Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện HLKH&CN Việt Nam)

2008

Nghiên cứu viên chính, Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Vật lý

2009 – 2010

 Phó trưởng phòng Vật lý hạt nhân, Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Vật lý

2010 – 2011

Nghiên cứu viên chính, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Viện NLNTVN, Bộ KH&CN

2011 – 2013

Giám đốc Trung tâm Năng lượng hạt nhân, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân

2013 – 2016

Phó Viện trưởng Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân

10/2016 

Hội đồng học hàm nhà nước phong hàm Phó Giáo sư ngành Vật lý

11/2016 – 

Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 

* Thông tin liên hệ
Email: ntkhai@most.gov.vn
Điện thoại:

ThS. Phạm Văn Toàn
Phó Cục trưởng
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1974
Quá trình công tác:

 

1993 -1998

Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế  

2004

Học thạc sĩ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

1999-2005

Giảng viên, Tổ trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa Kiểm sát Dân sự - Kinh tế - Lao động, Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội – Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

2005-11/2006

Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Kiểm sát Dân sự, Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội (nay là Đại học Kiểm sát Hà Nội)

11/2006-10/2010

Công chức, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

11/2010-8/2013

Trưởng phòng Thanh tra Sở hữu trí tuệ, Thanh tra Bộ

9/2013-01/2021

Phó Chánh Thanh tra Bộ

02/2021-

Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 

* Thông tin liên hệ
Email: pvtoan@most.gov.vn
Điện thoại:

TS. Lê Minh Tuấn
Chánh Văn phòng
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1964
Quá trình công tác:

1985

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

2002

Bảo vệ luận án thạc sỹ chuyên ngành hóa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

3/2001

Bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành hóa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

12/1985-2/1988

Giảng viên Trưởng Văn hóa phòng không, Quân chủng phòng không, Bộ Quốc phòng

2/1988-11/2011

Phó Giám đốc Trung tâm triển khai công nghệ, Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

11/2011-7/2012

Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

8/2012

Chánh Văn phòng, Cục ATBXHN

* Thông tin liên hệ
Email: lmtuan@varans.vn
Điện thoại: 04.39428636

ThS. Trần Mạnh Cường
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1982
Quá trình công tác:

2007  

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin - Trường ĐHPĐ

2012

 Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Mạng và Truyền số liệu - Học viện Bưu chính Viễn thông

5-12/2007

 Giảng viên Khoa CNTT, Trưởng ban nghiên cứu khoa học Khoa CNTT - Trường ĐHPĐ

2007-7/2008

 Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế - Pháp chế và Thông tin, Cục ATBXHN

7/2008-10/2010

 Chuyên viên Phòng Pháp chế và Thông tin, Cục ATBXHN

11/2010-5/2015

 Phó trưởng Phòng Pháp chế và Thông tin, Cục ATBXHN

5/2015-9/2015

 Chuyên viên Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục ATBXHN

9/2015-

Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Cục ATBXHN

 

* Thông tin liên hệ
Email: trancuong@varans.vn
Điện thoại: 04.3 22 52652

CN. Đào Thu Hà
Kế toán trưởng
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 09/05/1973
Quá trình công tác:

1993

Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán Hà Nội

 1996

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế

 1994-2004

Phụ trách kế toán Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội

 2004-2008

Kế toán Công ty Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

2008-6/2023

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp; Kế toán trưởng Trung tâm Đánh giá không phá hủy, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 6/2023

Kế toán trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

* Thông tin liên hệ
Email: dtha@most.gov.vn
Điện thoại: 04.3 22 52652

ThS. Đinh Ngọc Quang
Trưởng phòng Pháp chế và Chính sách
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 25/8/1964
Quá trình công tác:

1986

Tốt nghiệp Đại học Ngoại giao Hà Nội

1996-1999

Tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tốt nghiệp cao học, Học viện Hành chính Quốc gia

1987-1993

Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia

1994-2002

Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

2003-2004

Trưởng phòng, Công ty NEAD, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

 

2005-2008

Chuyên viên chính, Văn phòng Chính phủ

4/2008-5/2015

Trưởng phòng Pháp chế và Thông tin

5/2015-

Trưởng phòng Pháp chế và Chính sách

* Thông tin liên hệ
Email: dnquang@varans.vn
Điện thoại: 04.32321042

ThS. Nguyễn Ngọc Huynh
Trưởng phòng Cấp phép
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1980
Quá trình công tác:

2004

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghê hạt nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

11/2004-7/2006

Làm việc tại Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

11/2007-3/2012

Nghiên cứu viên, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

3/2012-2014

Chuyên viên Vụ Nhiệt điện và Điện hạt nhân, Tổng Cục Năng lượng, Bộ Công Thương

2014

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý nguyên tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

01/2014-8/2016

Chuyên viên Phòng Cấp phép, Cục ATBXHN

9/2016-7/2018

Phó trưởng phòng Cấp phép

8/2018-5/2019

Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Cấp phép

6/2019-

Trưởng phòng Cấp phép

 

* Thông tin liên hệ
Email: nnhuynh@varans.vn
Điện thoại: 04.39428147

ThS. Bùi Thị Thùy Anh
Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1984
Quá trình công tác:

2006

Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

2006

Cử nhân ngành Quốc tế học, Trường Đại học KHXHNV - ĐH QGHN

2010

Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Trường Đại học KHXHNV - ĐH QGHN

01/2007

Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế-Pháp chế và Thông tin

07/2008

Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế

9/2010-

Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Cục ATBXHN

 

Phó trưởng Phòng An ninh và Thanh sát hạt nhân

 

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

* Thông tin liên hệ
Email: btanh@varans.vn
Điện thoại: 04.39410213

ThS. Phạm Xuân Linh
Chánh thanh tra Cục
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1983
Quá trình công tác:

 2005

Tốt nghiệp ngành Công nghệ hạt nhân - Trường ĐHKHTN
2010 - 2012 Tốt nghiệp Thạc sỹ Vật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao - Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
2005 - 2011 Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố
2011 - 08/2018 Chuyên viên Phòng Cấp phép
08/2018 - 12/2018 Phó trưởng Phòng Cấp phép
01/2019 - 10/2020 Phó chánh Thanh tra Cục
10/2020 -  Chánh Thanh tra Cục

 

* Thông tin liên hệ
Email: pxlinh@varans.vn
Điện thoại: 04.39428147

ThS. Lâm Thị Hà Mi
Phó chánh Văn phòng Cục
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 13/8/1981
Quá trình công tác:

2005

Tốt nghiệp cử nhân tiếng anh kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội

2008

Tốt nghiệp Kỹ sư kinh tế - Đại học Bách Khoa Hà Nội

9/2008

Tốt nghiệp cao học về quản lý quốc tế tại Học viện Quản lý Quốc tế, New Delhi, Ấn Độ

2006-2007

Chuyên viên Phòng HTQT, Pháp chế và Thông tin

2007-5/2015

Chuyên viên Phòng Pháp chế và Thông tin

5/2015-9/2015

Chuyên viên Phòng Thông tin tuyên truyền, Trung tâm Thông tin và Đào tạo

10/2015-12/2018

Chuyên viên Văn phòng Cục

 01/2019-

Phó chánh Văn phòng Cục

* Thông tin liên hệ
Email: lhmi@varans.vn
Điện thoại: 04.32321042

ThS. Tào Xuân Khánh
Phó giám đốc phụ trách
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 1/11/1983
Quá trình công tác:

2006

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý Môi trường - Trường ĐHBKHN

2010

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường - Trường ĐHBKHN

2006-2011

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố

2011-5/2015

Trưởng phòng Ứng phó sự cố, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố

5/2015-7/2017

Trưởng phòng Ứng phó sự cố, Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

8/2017-12/2023

Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố

01/2024- nay

Phó Giám đốc phụ tráchTrung tâm Thông tin và Đào tạo

 

* Thông tin liên hệ
Email: txkhanh@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

ThS. Lại Tiến Thịnh
Phó Giám đốc
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1983
Quá trình công tác:

2006

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý Môi trường - Trường ĐHBKHN

2010

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý Môi trường - Trường ĐHBKHN

2006-2011 Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố
2011-5/2015 Trưởng Phòng An toàn bức xạ, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố
5/2015- Trưởng Phòng An toàn bức xạ, Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC
  Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố
* Thông tin liên hệ
Email: ltthinh@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

KS. Đỗ Thành Trung
Phó trưởng phòng
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1982
Quá trình công tác:

6/2005

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều khiển tự động tại Trung tâm đào tạo Kỹ sư tài năng, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

6/2005–3/2007

Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH TOA Việt Nam (Tập đoàn TOA Nhật Bản)

4/2007–3/2008

Kỹ sư Công ty TransTechnology Pte Ltd (Tập đoàn đa quốc gia)

4/2008–7/2009

Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ NEAD (Viện Năng lượng nguyên tử)

8/2009–5/2015

Chuyên viên Phòng An toàn hạt nhân

5/2015- 9/2016

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

9/2016 -                  

Phó trưởng phòng Đánh giá rủi ro, Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: dttrung@varans.vn
Điện thoại: 04.32321043

ThS. Lại Thị Hà Vân
Phó trưởng phòng
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1984
Quá trình công tác:
2006

 

Tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8/2008

Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ vật liệu, Hàn Quốc

3/2009-5/2015

 

Chuyên viên Phòng An toàn hạt nhân

5/2015- 9/2016

 

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

9/2016 -                   

 

Phó trưởng phòng An toàn thiết bị cơ khí, điện, điều khiển, vật liệu và kết cấu, Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

 

* Thông tin liên hệ
Email: lhvan@varans.vn
Điện thoại: 04.32321043

CN. Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1979
Quá trình công tác:

2001

Tốt nghiệp khoa tiếng Pháp – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

2006-2009

Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ NEAD, Viện NLNTVN

8/2009 - 5/2015

Chuyên viên Phòng Pháp chế và Thông tin, Cục ATBXHN

5/2015 -                          

Chuyên viên Phòng Thông tin tuyên truyền và thư viện, Trung tâm Thông tin và Đào tạo

 

* Thông tin liên hệ
Email: nlanh@varans.vn
Điện thoại:

CN. Trần Lan Ánh
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1972
Quá trình công tác:

1993

Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng

1994-1998

Kế toán Công ty Bia Việt Hà

1998-08/2006

Kế toán Công ty Khóa Minh Khai

09/2006-8/2014

Kế toán Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

8/2014-

Kế toán Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: tlanh@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

ThS. Bùi Thị Dung
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1983
Quá trình công tác:

2005

Tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên

2/2008

Bảo vệ luận án Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Nanô - Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội

3/2008 - 3/2009

Công ty APAVE Việt Nam & Đông Nam Á

3 - 6/2009

Chuyên viên Phòng Thanh tra

6/2009-5/2015

Chuyên viên Phòng An toàn hạt nhân

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: btdung@varans.vn
Điện thoại: 04.32321043

KS. Lã Trường Giang
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 1/1/1966
Quá trình công tác:

1987

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành vật lý hạt nhân, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
1992-1994 Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện NLNTVN

1994-2003

Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KHCN

2003-2007

Làm việc tại Phòng Đăng ký, Cấp phép; Phụ trách phòng (11/2005)

2007-

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và ứng phó sự cố

* Thông tin liên hệ
Email: ltgiang@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

CN. Nguyễn Ninh Giang
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1989
Quá trình công tác:

2011

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ hạt nhân- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2011-5/2015

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: ninhgiang@varans.vn
Điện thoại: 04.32321043

CN. Hoàng Thu Huyền
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 1/5/1971
Quá trình công tác:

2001

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
1995-2003 Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KHCN

2003-2007

Chuyên viên Văn phòng, Phụ trách kế toán (2005) 

2007-2013

Kế toán trưởng, Phó Chánh Văn phòng

4/2013-5/2015

Kế toán Cục ATBXHN

5/2015-

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Tài chính

* Thông tin liên hệ
Email: hthuyen@varans.vn
Điện thoại: 04.39428636
 1   2  
Online: 8
Số lượt truy cập: 10535699
Lên đầu trang
SSL