Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Hội nghị bàn tròn các Điều phối viên quốc gia Sáng kiến CBRN khu vực Đông Nam Á
Ngày 01/12/2020, trong khuôn khổ Sáng kiến thiết lập Trung tâm hợp tác tiên tiến về giảm thiểu nguy cơ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân...
Chi tiết
Các nước thành viên ASEANTOM bàn về định hướng hợp tác trong thời gian tới
Trong khuôn khổ Cuộc họp thường niên lần thứ 7 Mạng lưới các cơ quan pháp quy về năng lượng nguyên tử của ASEAN (ASEANTOM), ngày 25/11/2020, đã...
Chi tiết
Hội thảo trực tuyến thuộc Dự án số 61 trong khuôn khổ Sáng kiến CBRN
Ngày 26/11/2020, trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến thiết lập Trung tâm hợp tác tiên tiến về giảm thiểu nguy cơ hóa học, sinh học, phóng xạ...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   ASEANTOM
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 54
Số lượt truy cập: 6244065
Lên đầu trang