Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh cảnh vệ và Cục ATBXHN trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn bức xạ và hạt nhân
Ngày 1/7/2024, đã diễn ra cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) và Bộ Tư lệnh cảnh...
Chi tiết
Hội thảo về Các nguyên tắc cơ bản của Văn hóa an ninh hạt nhân
Trong khuôn khổ hợp tác theo Chương trình an ninh hạt nhân toàn cầu với Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia (NNSA), Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (USDOE), Văn...
Chi tiết
Hội thảo khu vực về xây dựng chương trình đào tạo bền vững phục vụ phát hiện trong an ninh hạt nhân
Từ ngày 10-14/6/2024, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   ASEANTOM
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 18
Số lượt truy cập: 10838022
Lên đầu trang
SSL