Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Cuộc họp giữa Điều phối viên quốc gia với Đoàn chuyên gia Sáng kiến CBRN
Trong Khuôn khổ hợp tác Sáng kiến thiết lập Trung tâm hợp tác tiên tiến về giảm thiểu nguy cơ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (Sáng...
Chi tiết
Hội thảo đào tạo về Thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân
Từ ngày 14-17/6/2022, tại Hà Nội, Cục ATBXHN đã tổ chức Hội thảo đào tạo về Thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân cho đoàn đại biểu của...
Chi tiết
Cuộc họp Trù bị cho Đoàn đánh giá INSServ
Từ ngày 06-10/6/2022, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   ASEANTOM
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 80
Số lượt truy cập: 7807774
Lên đầu trang
SSL