Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Cuộc họp thường niên lần thứ 13 của Mạng lưới APSN
Từ ngày 01-02/12/2022, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác Mạng lưới Thanh sát hạt nhân Châu Á – Thái Bình Dương (APSN), Cục ATBXHN chủ trì Cuộc...
Chi tiết
Hội thảo IAEA-APSN về Thanh sát hạt nhân
Từ ngày 29-30 tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)...
Chi tiết
Hội thảo về Tính toán thiết kế che chắn thiết bị chiếu xạ công nghiệp
Từ 21-25/11/2022, trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật VIE9020 “Tăng cường hạ tầng pháp quy cho ứng dụng bức xạ và hạt nhân trong y tế và...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   ASEANTOM
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 24
Số lượt truy cập: 8363826
Lên đầu trang
SSL