50 năm Hiệp định Thanh sát Toàn diện NPT - Nền tảng pháp lý cho việc xác minh hạt nhân

Hiệp định thanh sát của IAEA và khuôn khổ liên quan là cơ sở cho nhiệm vụ xác minh hạt nhân của IAEA. Phần lớn các hiệp định thanh sát có hiệu lực là các hiệp định thanh sát toàn diện (CSA) được ký kết liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Hiệp định thanh sát đầu tiên,...
Tạp chí thông tin hạt nhân của Mạng an toàn hạt nhân Châu Á (ANSN) tháng 6/2012

Xuất bản 2 tuần 1 lần về các hoạt động an toàn hạt nhân hiện tại và sắp tới diễn ra tại các nước thành viên tham gia Chương trình Extrabudgetary (EBP) an toàn các cơ sở hạt nhân khu vực Châu Á –Thái Bình Dương và Viễn Đông
Online: 10
Số lượt truy cập: 7636536
Lên đầu trang
SSL