NRA thông qua việc sử dụng lò phản ứng của Nhật Bản trên 60 năm

Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã thông qua dự thảo luật nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động của các lò phản ứng điện hạt nhân của nước này lên trên 60 năm. NRA cũng đã thông qua một sửa đổi đối với Luật quản lý lò phản ứng hạt nhân để loại bỏ quy định xác định thời gian hoạt động của...
Tạp chí thông tin hạt nhân của Mạng an toàn hạt nhân Châu Á (ANSN) tháng 6/2012

Xuất bản 2 tuần 1 lần về các hoạt động an toàn hạt nhân hiện tại và sắp tới diễn ra tại các nước thành viên tham gia Chương trình Extrabudgetary (EBP) an toàn các cơ sở hạt nhân khu vực Châu Á –Thái Bình Dương và Viễn Đông
Online: 8
Số lượt truy cập: 8838898
Lên đầu trang
SSL