Lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng XIII

Thực hiện Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Trang thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân...
Rosatom Tech mở rộng vai trò là Trung tâm hợp tác của IAEA

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã thông báo rằng Học viện Kỹ thuật Rosatom (Rosatom Tech) đã trở thành Trung tâm Hợp tác đầu tiên của IAEA để mở rộng hoạt động với các cơ quan có trụ sở tại Viên đối với ba lĩnh vực lập trình khác nhau: khoa học và ứng dụng hạt nhân, an ninh hạt nhân và năng...
Tạp chí thông tin hạt nhân của Mạng an toàn hạt nhân Châu Á (ANSN) tháng 6/2012

Xuất bản 2 tuần 1 lần về các hoạt động an toàn hạt nhân hiện tại và sắp tới diễn ra tại các nước thành viên tham gia Chương trình Extrabudgetary (EBP) an toàn các cơ sở hạt nhân khu vực Châu Á –Thái Bình Dương và Viễn Đông
Online: 32
Số lượt truy cập: 6244016
Lên đầu trang