Cơ quan pháp quy hỗ trợ hợp tác quốc tế về công nghệ SMR
16:04 02/08/2023: Các thành viên của Hiệp hội các cơ quan pháp quy hạt nhân quốc tế (INRA) đã đưa ra một tuyên bố chung khẳng định cam kết hợp tác trong việc đánh giá thiết kế chung và cấp phép cho công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).
Hiệp hội cho biết SMR đang được các quốc gia trên toàn cầu xem xét và "ngày càng trở thành trọng tâm chính của một số quốc gia", nhưng "những rủi ro và thách thức" liên quan đến những công nghệ này cần phải được giải quyết.
"Các thành viên INRA công nhận các cơ hội hiệu suất an toàn tiềm năng mà công nghệ SMR có thể mang lại và vai trò quan trọng của cơ quan pháp quy trong việc đảm bảo các công nghệ này được triển khai an toàn, an ninh và phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt về không phổ biến vũ khí ở các quốc gia muốn áp dụng.
"Các thành viên INRA đang theo đuổi chương trình hạt nhân cam kết hợp tác tích cực trong việc đánh giá thiết kế lò phản ứng và cấp phép, đồng thời hỗ trợ các đánh giá theo quy định quốc gia tại các nước mới bắt đầu hoặc bắt đầu lại có tham vọng hạt nhân mới. Các thành viên INRA này sẽ thiết lập thỏa thuận quan hệ song phương và đa phương để cung cấp tư vấn và hướng dẫn cũng như chia sẻ các đánh giá pháp quy trong việc hỗ trợ các đánh giá theo quy định quốc gia, chuyên môn về vòng đời và các nguồn lực" các cơ quan quản lý cho biết.
"Việc tối ưu hóa giá trị của việc hợp tác đánh giá thiết kế lò phản ứng đòi hỏi các quốc gia muốn áp dụng SMR phải cam kết sử dụng các công nghệ SMR cụ thể trong các khung thời gian tương tự và để các nhà cung cấp xây dựng phân tích an toàn và thiết kế lò phản ứng ở mức độ phù hợp để đánh giá theo quy định. Các thành viên INRA phải cam kết chịu trách nhiệm về các rủi ro được thông báo, đánh giá mục tiêu cân đối, đồng thời dành nguồn lực cần thiết để tiến hành khi các quyết định công nghệ được đưa ra."
Các cơ quan quản lý cho biết, các thiết kế lò phản ứng tiêu chuẩn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá pháp quy hiệu quả, mặc dù sẽ cần phải nghiên cứu thêm để giải quyết các yếu tố như các vấn đề về địa điểm và môi trường. Những điều này sẽ vẫn thuộc trách nhiệm của cơ quan pháp quy quốc gia, cùng với quyết định cuối cùng về khả năng chấp nhận triển khai thiết kế lò phản ứng ở quốc gia của mình.
INRA bày tỏ sự ủng hộ đối với Sáng kiến Tiêu chuẩn và Hài hòa Hạt nhân của IAEA, cho biết các thành viên của tổ chức này "công nhận giá trị của một khuôn khổ quốc tế, chặt chẽ để chia sẻ thông tin, đồng thời ghi nhận những thách thức tiềm tàng và những rào cản thực tế phải đối mặt để theo đuổi kịp thời một quy trình tiền cấp phép quốc tế. Hơn nữa , các thành viên INRA cho rằng không nên thay thế các đánh giá pháp quy quốc gia, độc lập bằng một cách tiếp cận quốc tế."
"Để hỗ trợ cách tiếp cận toàn cầu hơn đối với việc đánh giá lò phản ứng mới, các thành viên INRA xem xét sự hợp tác pháp quy thông qua các thỏa thuận song phương/đa phương, với đầu vào thích hợp từ ngành công nghiệp, cách tối ưu để tối đa hóa hiệu quả của việc đánh giá, đồng thời nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm quan trọng của các cơ quan pháp quy quốc gia để đảm bảo, thông qua quy trình cấp phép và giám sát liên tục theo quy định, các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân khi xem xét các thiết kế mới như SMR và các công nghệ hạt nhân tiên tiến.
"Các thành viên INRA sẵn sàng hỗ trợ phương pháp hợp tác để đánh giá pháp quy về công nghệ SMR theo cách hiệu quả nhất."
Chín quốc gia thành viên của INRA là Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Mỹ.
TTĐT, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 22
Số lượt truy cập: 10840093
Lên đầu trang
SSL