IAEA đánh giá cơ sở hạ tầng của Việt Nam khi xây dựng lò phản ứng nghiên cứu
10:10 28/12/2018: Một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho lò phản ứng nghiên cứu đa năng mới, Việt Nam phối hợp với IAEA đã tổ chức Hội thảo Đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp, một dịch vụ của IAEA, đối với Lò phản ứng nghiên cứu (INIR-RR) để xác định những cải tiến cần thiết cho sự phát triển thành công và bền vững của dự án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mơi.
Như là một phần trong quá trình chuẩn bị cho lò phản ứng nghiên cứu đa năng mới, Việt Nam phối hợp với IAEA đã tổ chức Hội thảo Đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp, một dịch vụ của IAEA, đối với Lò phản ứng nghiên cứu (INIR-RR) để xác định những cải tiến cần thiết cho sự phát triển thành công và bền vững của dự án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mơi.
 
Phái đoàn Việt Nam, đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, đã cung cấp một số tài liệu để tạo điều kiện đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia được phát triển để chuẩn bị cho một dự án lò phản ứng nghiên cứu mới, dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào năm 2026. Cơ sở mới được lên kế hoạch để phục vụ cho các nhu cầu đa dạng, như: giáo dục, đào tạo, sản xuất đồng vị phóng xạ và khoa học vật liệu.
 
“Việt Nam đã thể hiện sự ủng hộ của chính phủ mạnh mẽ và hiểu biết về các cam kết quốc gia dài hạn cho phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu mới” Andrey Sitnikov, người đã đứng đầu việc rà soát của IAEA diễn ra tại Hà Nội từ 03- 07 tháng 12 năm 2018Cho biết. Ông nói tiếp “Chúng tôi đánh giá rằng Việt Nam đã áp dụng một cách tiếp cận toàn diện cho dự án này, để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho lò phản ứng nghiên cứu đa năng được đề xuất.”
 
Nhóm chuyên gia đã đưa ra các khuyến nghị và đề xuất, nêu bật các lĩnh vực mà hành động có thể hỗ trợ Việt Nam tiến bộ hơn nữa, bao gồm:
  • Tăng cường tính độc lập của cơ quan quản lý;
  • Cập nhật và mở rộng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực bao gồm tất cả các tổ chức có liên quan;
  • Tiến hành đánh giá chi tiết hơn về tiềm năng sử dụng lò phản ứng nghiên cứu.
Các chuyên gia của IAEA cũng xác định việc sử dụng Trung tâm thông tin về năng lượng nguyên tử để tiếp cận cộng đồng là một thông lệ tốt về sự tham gia của các bên liên quan. Hoạt động nàysẽ có lợi cho các quốc gia khác khi xem xét các dự án lò phản ứng nghiên cứu mới.
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 10
Số lượt truy cập: 10535513
Lên đầu trang
SSL