Cơ quan quản lý CANDU chia sẻ kinh nghiệm để tăng cường an toàn tại cuộc họp do IAEA tổ chức
18:06 21/12/2018: Với nhiều lò phản ứng CANDU sắp hết thời gian hoạt động được cấp phép, các cơ quan quản lý các lò phản ứng điện hạt nhân này thường được giao nhiệm vụ xem xét các đơn xin cấp phép cho hoạt động kéo dài. Sau đó, khi được phê duyệt, giám sát các hoạt động thay đổi lò phản ứng. Làm thế nào để xử lý tốt nhất các vấn đề như vậy. Nội dung này đã được thảo luận trong cuộc họp thường niên của Diễn đàn các nhà điều hành CANDU, được tổ chức từ ngày 10 đến 14 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở của IAEA.
Với nhiều lò phản ứng CANDU sắp hết thời gian hoạt động được cấp phép, các cơ quan quản lý các lò phản ứng điện hạt nhân này thường được giao nhiệm vụ xem xét các đơn xin cấp phép cho hoạt động kéo dài. Sau đó, khi được phê duyệt, giám sát các hoạt động thay đổi lò phản ứng. Làm thế nào để xử lý tốt nhất các vấn đề như vậy. Nội dung này đã được thảo luận trong cuộc họp thường niên của Diễn đàn các nhà điều hành CANDU, được tổ chức từ ngày 10 đến 14 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở của IAEA.
 
Các nhà vận hành từ Argentina, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan và Romania đã tham gia cuộc họp, được tổ chức dưới sự bảo trợ của IAEA. Lò phản ứng CANDU chiếm khoảng 10% trong số 454 lò phản ứng điện hạt nhân hoạt động trên thế giới.
 
Greg Rzentkowski, giám đốc an toàn quốc tế của CANDU, tăng cường khung an toàn hạt nhân quốc gia tại các quốc gia vận hành lò phản ứng CANDU nói: “ Điều này đặc biệt quan trọng thời điểm bây giờ, khi nhiều đơn xin cấp phép cho hoạt động lò phản ứng dài hạn đang trải qua đánh giá quy định và các nhà khai thác đang có kế hoạch để bắt đầu hoặc đã bắt đầu dự án nâng cấp liên quan đến nâng cấp an toàn và thay thế của hầu hết các hệ thống chính và các thành phần.”
 
Các quy định pháp lý của mỗi quốc gia về sửa đổi và nâng cấp an toàn cho hoạt động lâu dài không phải lúc nào cũng được xác định rõ ràng. Thay vào đó, các cơ quan quản lý thường dựa trên quyết định của họ về kinh nghiệm vận hành, kết quả của các đánh giá an toàn đối với các tiêu chuẩn an toàn cập nhật và sự phù hợp cho dịch vụ của các cấu trúc, hệ thống và các thành phần.
 
Những người tham gia cuộc họp đã báo cáo về các phương pháp tiếp cận theo quy định và bài học kinh nghiệm từ việc tân trang và hoạt động lâu dài. Chương trình cuộc họp cũng bao gồm các cuộc thảo luận về chiến lược quy định về sự tham gia của công chúng và chia sẻ thông tin trong việc ra quyết định quy định về mở rộng cuộc sống và hoạt động lâu dài.
 
Truyền thông có ý nghĩa với các bên liên quan trong quá trình phê duyệt quy định để kéo dài cuộc sống là một trong những cân nhắc rất quan trọng trong việc duy trì niềm tin và sự chấp nhận của công chúng, chủ tịch cuộc họp Gerry Frappier, Tổng giám đốc, Tổng cục điều tiết lò phản ứng điện tại Ủy ban an toàn hạt nhân Canada.
 
 
Những người tham gia cuộc họp cũng xác định các chủ đề cần tập trung trong năm tới, bao gồm các phương pháp để duy trì năng lực kỹ thuật và quy định, thực hành quy định cho các công nghệ mới và văn hóa lãnh đạo và an toàn trong các cơ quan quản lý.
 
Các chuyên gia của IAEA đã cập nhật cho những người tham gia về các tiêu chuẩn an toàn của IAEA, các nhiệm vụ đánh giá ngang hàng và các công việc an toàn hạt nhân khác.
 
IAEA hỗ trợ Diễn đàn của Cơ quan quản lý CANDU để cho phép người tham gia cải thiện an toàn hoạt động, nâng cao hiệu quả điều chỉnh và duy trì kiến ​​thức và năng lực thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm.
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 12
Số lượt truy cập: 10535457
Lên đầu trang
SSL