Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng IAEA lần thứ 62
19:07 15/09/2018: Đại diện của các quốc gia thành viên IAEA, bao gồm ở cấp bộ trưởng trở lên, sẽ tham dự Cuộc họp Đại hội đồng IAEA lần thứ 62 tại Vienna, Áo vào tuần tới để thảo luận về các yếu tố chính của các ưu tiên của IAEA trong việc ứng dụng công nghệ hạt nhân một cách hòa bình.
Đại diện của các quốc gia thành viên IAEA, bao gồm ở cấp bộ trưởng trở lên, sẽ tham dự Cuộc họp Đại hội đồng IAEA lần thứ 62 tại Vienna, Áo vào tuần tới để thảo luận về các yếu tố chính của các ưu tiên của IAEA trong việc ứng dụng công nghệ hạt nhân một cách hòa bình.
 
Tại hội nghị diễn ra từ ngày 17 đến 21 9/2018, các đại biểu sẽ xem xét một loạt các vấn đề từ tăng cường các hoạt động của IAEA liên quan đến khoa học, công nghệ và ứng dụng hạt nhân, để nâng cao hiệu quả của các biện pháp bảo vệ và tăng cường hợp tác quốc tế về hạt nhân, phóng xạ , vận chuyển và an toàn chất thải.
 
Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về Báo cáo thường niên của IAEA năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 và Chương trình và Cập nhật ngân sách cho năm 2019.
 
Các báo cáo do Ban Thư ký IAEA chuẩn bị và được Hội đồng Thống đốc phê duyệt để thảo luận bao gồm Đánh giá An toàn Hạt nhân 2018, Đánh giá Công nghệ Hạt nhân 2018 và Báo cáo Hợp tác Kỹ thuật cho năm 2017. Danh sách đầy đủ các tài liệu được cung cấp cho các đại biểu có sẵn tại đây.
 
Diễn đàn khoa học về công nghệ hạt nhân cho khí hậu
Trong tuần, Diễn đàn Khoa học kéo dài hai ngày sẽ diễn ra vào ngày 18 đến 19 tháng 9, tập hợp các chuyên gia hàng đầu, đại diện chính phủ và các học giả từ 21 quốc gia để thảo luận về vai trò của khoa học hạt nhân trong việc giảm thiểu, giám sát và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Với tiêu đề “Công nghệ hạt nhân đối với khí hậu: Giảm thiểu, giám sát và thích ứng”. Diễn đàn sẽ đề cập đến các chủ đề như vai trò của năng lượng hạt nhân trong việc hạn chế phát thải khí nhà kính và khả năng cạnh tranh của năng lượng hạt nhân, làm thế nào các kỹ thuật hạt nhân thúc đẩy sự hiểu biết về biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với đại dương và nông nghiệp cũng như vai trò của khoa học hạt nhân trong việc giúp các quốc gia thích ứng với hậu quả của biến đổi khí hậu, ví dụ như thông qua việc nhân giống cây trồng kiên cường hơn, giải quyết các rủi ro đối với an toàn thực phẩm và chống lại côn trùng và dịch bệnh động vật.
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 12
Số lượt truy cập: 10535707
Lên đầu trang
SSL