Hội thảo đào tạo giảng viên ở Uruguay
18:06 16/04/2018: Vai trò và trách nhiệm của Cán bộ Bảo vệ Bức xạ (RPO) và nhiệm vụ của họ được tập trung trong một khóa đào tạo người đào tạo được tổ chức vào tháng 3 tại Montevideo, Uruguay. Trong khóa học 12-16 tháng 3, hơn 20 người tham gia từ các cơ sở y tế và công nghiệp đã học những gì họ cần biết để đào tạo RPO, những người chịu trách nhiệm sử dụng an toàn các nguồn bức xạ tại nơi làm việc của họ.
Vai trò và trách nhiệm của Cán bộ Bảo vệ Bức xạ (RPO) và nhiệm vụ của họ được tập trung trong một khóa đào tạo người đào tạo được tổ chức vào tháng 3 tại Montevideo, Uruguay.
 
Trong khóa học 12-16 tháng 3, hơn 20 người tham gia từ các cơ sở y tế và công nghiệp đã học những gì họ cần biết để đào tạo RPO, những người chịu trách nhiệm sử dụng an toàn các nguồn bức xạ tại nơi làm việc của họ.
 
Những người tham gia từ Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru và Uruguay đã tìm hiểu về các nguồn tài liệu của IAEA về bảo vệ bức xạ, bao gồm Tiêu chuẩn an toàn cơ bản quốc tế về bảo vệ bức xạ và An toàn của nguồn bức xạ.
 
Một nhóm người tham gia đã nói trong một tuyên bố sau khóa học rằng giờ họ đã hiểu cách sắp xếp các chương trình đào tạo RPO tại các cơ sở của họ với hướng dẫn của IAEA dựa trên các tiêu chuẩn an toàn của IAEA và các tiêu chí quốc tế. Họ cũng cho biết đã học cách sử dụng các kỹ thuật giảng dạy mới.
 
Amparo Cristobal, Chuyên gia an toàn bức xạ tại IAEA, người đứng đầu khóa học cho biết, các phương pháp đào tạo người đào tạo giúp các quốc gia đảm bảo rằng các nỗ lực bảo vệ bức xạ của họ là bền vững vì nó xây dựng năng lực đào tạo RPO khi cần thiết.
 
Một tuần giảng dạy trực tiếp được bổ sung bởi các hoạt động trực tuyến, bao gồm một bài kiểm tra về các khía cạnh kỹ thuật và các bài kiểm tra trước và sau khóa học.
 
Khóa học được giảng dạy bởi các chuyên gia từ Cuba, Tây Ban Nha và IAEA.
 
Năm 2017, các khóa học RPO của huấn luyện viên đã được tổ chức tại Azerbaijan, Ghana, Hy Lạp, Thái Lan và Bờ biển Ngà. Một khóa học sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2018 tại Việt Nam.
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 18
Số lượt truy cập: 10535500
Lên đầu trang
SSL