Sử dụng khoa học hạt nhân để đo khí nhà kính
18:06 18/04/2018: Khí hậu toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, dẫn đến các sự kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, chủ yếu là do các khí nhà kính bẫy nhiệt trong khí quyển. Hơn 24% các khí này, carbon dioxide, metan và oxit nitơ, được phát ra từ các hoạt động nông nghiệp, do thay đổi không phù hợp trong sử dụng đất, sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, tăng số lượng động vật nhai lại và phá rừng. Các quá trình vi sinh vật trong đất chuyển đổi phân bón nitơ và phân động vật thành oxit nitơ, sau đó được thải ra khí quyển. Để giảm thiểu quá trình này, điều quan trọng là xác định nguồn gốc và mức độ phát thải này.
Khí hậu toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, dẫn đến các sự kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, chủ yếu là do các khí nhà kính bẫy nhiệt trong khí quyển. Hơn 24% các khí này, CO2, metan và oxit nitơ, được phát ra từ các hoạt động nông nghiệp, do thay đổi không phù hợp trong sử dụng đất, sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, tăng số lượng động vật nhai lại và phá rừng. Các quá trình vi sinh vật trong đất chuyển đổi phân bón nitơ và phân động vật thành oxit nitơ, sau đó được thải ra khí quyển. Để giảm thiểu quá trình này, điều quan trọng là xác định nguồn gốc và mức độ phát thải này.
 
Video này cho thấy các kỹ thuật đồng vị, sử dụng N-15 và C-13, được sử dụng để theo dõi sự chuyển động và nguồn gốc của khí thải NO, metan và CO2 và từ đó cung cấp thông tin quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để phát triển các hoạt động nông nghiệp thông minh khí hậu bền vững điều đó sẽ định hình tương lai.

https://www.youtube.com/watch?v=iqYhN0idWhc
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 14
Số lượt truy cập: 10837830
Lên đầu trang
SSL