Tăng cường hợp tác Nam-Nam ở châu Á và Thái Bình Dương: RCA tổ chức cuộc họp khu vực lần thứ 40
14:02 03/05/2018: Từ ngày 27 và 30 tháng 3 năm 2018, bốn mươi lăm đại biểu đến từ 21 quốc gia ở Châu Á và Thái Bình Dương đã tham gia cuộc họp thường niên lần thứ 40 của Đại diện Hợp tác Nghiên cứu, Phát triển và Đào tạo Khu vực liên quan đến Khoa học và Công nghệ Hạt nhân cho Châu Á và Thái Bình Dương (RCA). Các thành viên của RCA chia sẻ mục tiêu thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội bền vững. IAEA hợp tác chặt chẽ với các thành viên của RCA để đạt được mục tiêu này, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế con người, thực phẩm và nông nghiệp, công nghiệp, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.
Từ ngày 27 và 30 tháng 3 năm 2018, bốn mươi lăm đại biểu đến từ 21 quốc gia ở Châu Á và Thái Bình Dương đã tham gia cuộc họp thường niên lần thứ 40 của Đại diện Hợp tác Nghiên cứu, Phát triển và Đào tạo Khu vực liên quan đến Khoa học và Công nghệ Hạt nhân cho Châu Á và Thái Bình Dương (RCA).
 
Các thành viên của RCA chia sẻ mục tiêu thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội bền vững. IAEA hợp tác chặt chẽ với các thành viên của RCA để đạt được mục tiêu này, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế con người, thực phẩm và nông nghiệp, công nghiệp, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.
 
Hội nghị lần này được tổ chức tại Busan bởi Chính phủ Hàn Quốc, cuộc họp thường niên đã tạo cơ hội cho các đại diện xem xét việc chuẩn bị và thực hiện chương trình RCA và xác định các biện pháp để tăng cường hiệu lực và hiệu quả của nó, tập trung vào tăng cường hợp tác giữa các nước đang phát triển Cơ sở Bắc-Nam và Nam-Nam.
 
Ông You Young Min, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của Hàn Quốc, đã khai mạc cuộc họp bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học và công nghệ hạt nhân trong phát triển kinh tế và xã hội. Ông cũng khẳng định sự hợp tác chặt chẽ của đất nước mình và cam kết mạnh mẽ đối với chương trình RCA.
 
Ông Imtiaz Kamal, Chủ tịch của RCA, đã nhấn mạnh những thành tựu ấn tượng của chương trình RCA trong năm 2017 và nhấn mạnh vai trò của quản lý chương trình tốt.
 
Bà Najat Mokhtar, Giám đốc Bộ phận Hợp tác Kỹ thuật của IAEA tại Châu Á và Thái Bình Dương, đã phát biểu chào mừng nêu bật những đóng góp của RCA cho khu vực. Trong hơn 46 năm qua, RCA đã chứng tỏ là một cơ chế hợp tác hiệu quả và đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững ở châu Á và Thái Bình Dương, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế con người, thực phẩm và nông nghiệp, công nghiệp, công nghiệp,quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Chúng tôi rất vui khi RCA đang tạo ra các cơ hội để tăng cường quan hệ đối tác với các bên liên quan tiềm năng và bảo đảm nguồn vốn ngoài ngân sách để hỗ trợ cho chương trình được đề xuất.
 
Trong suốt cuộc họp, những người tham gia đã xem xét việc triển khai chương trình RCA vào năm 2017 và tình trạng của các dự án đang triển khai. Các đại biểu đã thảo luận và phê duyệt kế hoạch thực hiện cho tám dự án đã được phê duyệt trong chương trình RCA  2019 và đã thống nhất các hướng dẫn cho việc xây dựng chương trình 2020-2021 và các dự án liên quan. Tăng cường các đơn vị tài nguyên khu vực (RRU) và tích hợp hợp tác Nam-Nam trong các chương trình trong tương lai được xác định là lĩnh vực ưu tiên cho hành động.
 
Các chủ đề thảo luận khác bao gồm việc tổ chức lại Nhóm công tác về Chiến lược trung hạn của RCA (MTS) 2018-2023, các phương pháp để kết hợp tốt hơn các Mục tiêu phát triển bền vững trong MTS, các cơ chế có thể để huy động nguồn lực tài chính cho chương trình RCA, phù hợp các biện pháp tăng cường sự hợp tác giữa RCA và Diễn đàn hợp tác hạt nhân ở châu Á (FNCA) và thúc đẩy hợp tác trong Diễn đàn Quadripartite (AFRA, ARASIA, ARCAL và RCA).
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 14
Số lượt truy cập: 10535461
Lên đầu trang
SSL