Thông báo Hội nghị: Cuộc họp của IAEA về Giao diện An toàn và An ninh Hạt nhân
09:09 16/08/2018: Những người quan tâm tham dự Cuộc họp Kỹ thuật của IAEA về Giao diện An toàn và An ninh - Phương pháp tiếp cận và Kinh nghiệm Quốc gia đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 phải nộp các bài báo cáo . Cuộ họpsẽ được tổ chức tại Trụ sở IAEA ở Vienna từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2018.
Những người quan tâm tham dự Cuộc họp Kỹ thuật của IAEA về Giao diện An toàn và An ninh - Phương pháp tiếp cận và Kinh nghiệm Quốc gia đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 phải nộp các bài báo cáo . Cuộ họpsẽ được tổ chức tại Trụ sở IAEA ở Vienna từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2018.
 
Mặc dù một số biện pháp củng cố cả an toàn và an ninh hạt nhân, có thể có những trường hợp trong đó các biện pháp nhằm cải thiện an toàn hạt nhân có thể có tác động tiêu cực đến an ninh hạt nhân, hoặc ngược lại. Do đó, phải chú ý đến giao diện giữa hai lĩnh vực này.
 
Hội nghị kỹ thuật nhằm xác định các thách thức, khoảng trống và thực tiễn tốt trong việc giải quyết giao diện này. Đại diện từ các chính phủ, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý, nhà điều hành và những người khác tham gia cuộc họp cũng sẽ thảo luận và đề xuất các hoạt động mà IAEA có thể tiến hành để hỗ trợ công việc trong lĩnh vực này.
 
Chúng tôi hy vọng rằng những người tham gia sẽ chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế của họ về việc quản lý giao diện an toàn-bảo mật, ông cho biết, ông Gustavo Caruso, Giám đốc Văn phòng Điều phối An toàn và An ninh của IAEA. Điều này sẽ cho phép những người tham gia học hỏi lẫn nhau và đóng góp vào công việc nhằm cải thiện các hoạt động trong lĩnh vực này.
 
IAEA hoan nghênh các bài báo về các thách thức và thực tiễntriển khai giao diện an toàn và bảo mật tập trung vào một trong các chủ đề sau:
 
  • Khung pháp lý, cả ở cấp quốc gia và quốc tế
  • Trách nhiệm về an toàn và an ninh
  • Lãnh đạo và quản lý
  • Khung pháp lý
  • Vòng đời lắp đặt hạt nhân
  • Chất phóng xạ và các phương tiện và hoạt động liên quan
  • Nguồn nhân lực
  • Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp và dự phòng
  • Bảo mật máy tính và thông tin
  • Truyền thông công cộng và tham khảo ý kiến ​​với các bên quan tâm
Để biết thêm thông tin về cuộc họp và nộp giấy, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Điều phối An toàn và An ninh.

 
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 10535495
Lên đầu trang
SSL