Dự án IAEA: phát triển công cụ lộ trình cho các hệ thống năng lượng hạt nhân trong tương lai
20:08 21/06/2018: Một công cụ mới hiện có sẵn để giúp các nhà chức trách quốc gia đưa ra các quyết định chiến lược về phát triển năng lượng hạt nhân. Được phát triển trong bốn năm qua bởi các chuyên gia từ IAEA và 16 quốc gia. Công cụ mới giúp phát triển ‘lộ trình, tức là tầm nhìn và kế hoạch về cách đạt được, tăng cường và giám sát hệ thống năng lượng hạt nhân ngày càng bền vững trong dài hạn. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các quốc gia có thể hưởng lợi như thế nào từ những đổi mới trong công nghệ và cơ sở hạ tầng hạt nhân, cả quốc gia và thông qua hợp tác với các quốc gia khác.
Một công cụ mới hiện có sẵn để giúp các nhà chức trách quốc gia đưa ra các quyết định chiến lược về phát triển năng lượng hạt nhân. Được phát triển trong bốn năm qua bởi các chuyên gia từ IAEA và 16 quốc gia. Công cụ mới giúp phát triển ‘lộ trình, tức là tầm nhìn và kế hoạch về cách đạt được, tăng cường và giám sát hệ thống năng lượng hạt nhân ngày càng bền vững trong dài hạn. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các quốc gia có thể hưởng lợi như thế nào từ những đổi mới trong công nghệ và cơ sở hạ tầng hạt nhân, cả quốc gia và thông qua hợp tác với các quốc gia khác.
 
Một hệ thống năng lượng hạt nhân bao gồm tất cả các cơ sở hạt nhân từ khai thác uranium thông qua sản xuất điện đến quản lý chất thải phóng xạ và xử lý vĩnh viễn chất thải cấp cao, và khung thể chế liên quan, cả về pháp lý và quy định.
 
Các hệ thống năng lượng hạt nhân có cơ sở hạ tầng vật chất và thể chế phức tạp, dễ dàng trải qua nhiều thế hệ con người. Ngoài ra, phát triển hoặc mở rộng các hệ thống này đòi hỏi phải lập kế hoạch rộng rãi, thời gian và nguồn lực, đặc biệt là cho việc thiết kế và thương mại hóa các thành phần mới và sáng tạo.
 
Các chuyên gia từ 16 quốc gia vào tháng 5 đã hoàn thiện kết quả của dự án về ‘Lộ trình chuyển đổi sang các hệ thống năng lượng hạt nhân bền vững toàn cầu, hay viết tắt là ROADMAPS - và báo cáo cuối cùng của nó, được IAEA công bố.
 
Lộ trình của Cam kết thực hiện cho một hệ thống năng lượng hạt nhân quốc gia tạo điều kiện cho việc tìm câu trả lời cho một số câu hỏi quan trọng, Vladimir Kuznetsov đến từ Dự án quốc tế về lò phản ứng hạt nhân sáng tạo (INPRO) của IAEA, người đứng đầu dự án, đã giải thích. Một vấn đề chính là làm thế nào để chuyển từ hệ thống hiện tại sang hệ thống năng lượng hạt nhân quốc gia trong tương lai với tính bền vững được nâng cao và để thực hiện điều đó một cách hiệu quả - mà không cần đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng quốc gia.
 
Tính bền vững đề cập đến việc thiết lập một hệ thống năng lượng hạt nhân theo cách - phù hợp với định nghĩa của Liên Hợp Quốc - có thể đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai.
 
Để xác định xem một hệ thống có thể được coi là bền vững hay không, nó được đánh giá bằng cách áp dụng Phương pháp INPRO, một phương pháp đánh giá phức tạp và toàn diện của toàn bộ hệ thống năng lượng hạt nhân trong một số lĩnh vực chính: kinh tế, cơ sở hạ tầng, quản lý chất thải, chống tăng sinh, an toàn và môi trường.
 
Các vấn đề khác mà lộ trình có thể giải quyết bao gồm sự phát triển của hệ thống năng lượng hạt nhân theo thời gian, sản xuất trong nước so với nhập khẩu các sản phẩm và dịch vụ như toàn bộ nhà máy điện hạt nhân, nhiên liệu, dịch vụ bảo trì và vận hành, cũng như ưu tiên về công nghệ đổi mới và hợp tác tiềm năng với các nước khác.
 
Ông Kuznetsov cho biết, Roadmapping được thực hiện với sự hợp tác giữa người dùng và nhà cung cấp công nghệ cũng có thể cung cấp những hiểu biết chiến lược về thị trường quốc tế cho các sản phẩm và dịch vụ cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình khác nhau. Với điều này, các nhà cung cấp công nghệ có thể lên kế hoạch mở rộng hoặc giảm bớt năng lực công nghiệp của họ, trong khi người dùng công nghệ sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn từ đó các sản phẩm và dịch vụ cần thiết có thể được mua và nơi nào có thể bị tắc nghẽn.
 
Năm quốc gia, Armenia, Belarus, Romania, Nga và Ukraine đã áp dụng công cụ ROADMAPS trên cơ sở thử nghiệm và phát triển các ví dụ về kế hoạch quốc gia. Nghiên cứu trường hợp của họ cung cấp thông tin phản hồi có giá trị để tinh chỉnh cách tiếp cận.
 
IAEA sẽ cung cấp công cụ lập lộ trình cho các quốc gia thành viên và cung cấp đào tạo về ứng dụng của mình, như một phần của dịch vụ mới hỗ trợ các nước trong mô hình hóa kịch bản và phân tích hỗ trợ quyết định để phát triển hệ thống năng lượng hạt nhân với tính bền vững được tăng cường.
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 11
Số lượt truy cập: 10837826
Lên đầu trang
SSL