Hướng dẫn an toàn mới của IAEA cung cấp lộ trình thiết lập cơ sở hạ tầng an toàn bức xạ
10:10 03/08/2018: Một hướng dẫn an toàn mới được thiết kế để giúp các quốc gia xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn bức xạ mạnh mẽ hiện đã có sẵn. Hướng dẫn, một phần của loạt Tiêu chuẩn An toàn IAEA, hỗ trợ các cơ quan quốc gia trong việc thiết lập khung pháp lý và quy định để bảo vệ người lao động, bệnh nhân, cộng đồng và môi trường chống lại phơi nhiễm phóng xạ.
Một hướng dẫn an toàn mới được thiết kế để giúp các quốc gia xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn bức xạ vừa được xuất bản. Hướng dẫn, một phần của loạt Tiêu chuẩn An toàn IAEA, hỗ trợ các cơ quan quốc gia trong việc thiết lập khung pháp lý và quy định để bảo vệ người lao động, bệnh nhân, cộng đồng và môi trường chống lại phơi nhiễm phóng xạ.
 
Ấn phẩm, Thiết lập cơ sở hạ tầng cho an toàn bức xạ, phác thảo các hành động giúp chính quyền phát triển và duy trì cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn an toàn của IAEA. Nó phục vụ như hướng dẫn bổ sung cho các ấn phẩm Cơ bản về An toàn và Yêu cầu An toàn của IAEA.
 
Teodros Gebremichael Hailu, chuyên gia về an toàn bức xạ của IAEA cho biết, hướng dẫn này cung cấp lời khuyên về việc thiết kế lộ trình phù hợp với hoàn cảnh quốc gia để thiết lập cơ sở hạ tầng an toàn bức xạ. Được sử dụng bởi tất cả các quốc gia thành viên, bất kể mức độ cơ sở hạ tầng của họ và khuyến nghị các hành động để đo lường, đánh giá và cải tiến liên tục.
 
Hướng dẫn quy định 67 mục hành động là hướng dẫn cho tất cả các giai đoạn thiết lập và triển khai cơ sở hạ tầng an toàn bức xạ, bao gồm xây dựng khung pháp lý về an toàn và tạo ra một hệ thống quản lý và ngừng hoạt động chất thải phóng xạ.
 
Ông Hailu cho biết, việc thiết lập luật pháp về an toàn bức xạ có thể mất thời gian và hướng dẫn này trình bày một số hành động sơ bộ có thể được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý hiện có.
 
Hướng dẫn khuyến nghị, ví dụ, các quốc gia chỉ định một nhóm chỉ đạo để xem xét tình hình quốc gia và tư vấn cho chính phủ thiết lập hoặc tăng cường cơ sở hạ tầng cho an toàn bức xạ, bao gồm cả việc soạn thảo chính sách và chiến lược quốc gia về an toàn bức xạ.
 
Tiêu chuẩn an toàn IAEA, được phát triển với sự hợp tác của các quốc gia thành viên, đóng vai trò là tài liệu tham khảo toàn cầu để bảo vệ con người và môi trường và đóng góp cho mức độ an toàn hạt nhân và phóng xạ cao trên toàn thế giới.

https://www.iaea.org/publications/11085/establishing-the-infrastructure-for-radiation-safety
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 28
Số lượt truy cập: 10535649
Lên đầu trang
SSL