Tuyên bố của Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano
10:10 04/10/2018: IAEA thực hiện các biện pháp bảo vệ theo các quyền và nghĩa vụ của mình xuất phát từ các Thỏa thuận bảo vệ toàn diện và các Nghị định thư bổ sung được ký kết giữa IAEA và các quốc gia, các quyết định và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và dựa trên các biện pháp bảo vệ của Cơ quan. Cần lưu ý rằng trong khuôn khổ xác minh hiện tại, IAEA chỉ gửi thanh tra đến các địa điểm khi cần thiết.
IAEA thực hiện các biện pháp bảo vệ theo các quyền và nghĩa vụ của mình xuất phát từ các Thỏa thuận bảo vệ toàn diện và các Nghị định thư bổ sung được ký kết giữa IAEA và các quốc gia, các quyết định và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và dựa trên các biện pháp bảo vệ của Cơ quan. Cần lưu ý rằng trong khuôn khổ xác minh hiện tại, IAEA chỉ gửi thanh tra đến các địa điểm khi cần thiết.
 
IAEA sử dụng tất cả các biện pháp bảo vệ thông tin liên quan có sẵn cho nó nhưng nó không lấy bất kỳ thông tin nào theo mệnh giá. Theo các thông lệ bảo vệ đã được thiết lập, tất cả thông tin thu được, kể cả từ bên thứ ba, phải được xem xét nghiêm ngặt và được đánh giá cùng với các thông tin có sẵn khác để đi đến đánh giá độc lập dựa trên chuyên môn của IAEA. Đây không phải là thông lệ của IAEA để thảo luận công khai các vấn đề liên quan đến bất kỳ thông tin nào như vậy.
 
Công việc IAEA liên quan đến xác minh hạt nhân là và phải luôn luôn vô tư, thực tế và chuyên nghiệp. Để duy trì uy tín, sự độc lập của IAEA liên quan đến việc triển khai các hoạt động xác minh là rất quan trọng.
 
Các hoạt động xác minh IAEA ở Iran đang được thực hiện dựa trên Thỏa thuận bảo vệ toàn diện (CSA) được ký kết với Iran và Nghị định thư bổ sung, rằng Iran đang triển khai tạm thời. Ngoài ra, IAEA cũng đang tiến hành xác minh và giám sát các cam kết liên quan đến hạt nhân của Iran theo Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Các hoạt động này sẽ tiếp tục được thực hiện trong các thông số của các quyết định và nghị quyết liên quan của Hội đồng Thống đốc IAEA và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi thích hợp.
 
Như tôi đã trình bày trong các báo cáo của mình với Hội đồng Thống đốc IAEA, các đánh giá về việc không có các hoạt động và vật liệu hạt nhân chưa được công bố cho Iran vẫn đang tiếp diễn. Cơ quan tiếp tục đánh giá các tuyên bố của Iran và đã tiến hành các truy cập bổ sung theo Nghị định thư bổ sung tới tất cả các địa điểm và địa điểm ở Iran mà nó cần ghé thăm.
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 4
Số lượt truy cập: 10535439
Lên đầu trang
SSL