IAEA hoàn thành thẩm định tài liệu an toàn kỹ thuật Nhà máy Điện hạt nhân Bangladesh
16:04 25/07/2018: Tháng 6/ 2018 IAEA đã hoàn thành thẩm định các phần được lựa chọn của tài liệu an toàn thiết kế của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur (NPP) đang được xây dựng ở Bangladesh và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2023.
Tháng 6/ 2018 IAEA đã hoàn thành thẩm định các phần được lựa chọn của tài liệu an toàn thiết kế của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur (NPP) đang được xây dựng ở Bangladesh và dự kiến ​​sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2023.
 
Thẩm định về An toàn Kỹ thuật - Thiết kế An toàn (TSR-DS) được thực hiện như là một phần của dự án hợp tác kỹ thuật IAEA tập trung vào việc đạt được giám sát hiệu quả trong suốt giai đoạn xây dựng. Việc này nhằm mục đích đào tạo nhân viên của cơ quan thẩm quyền của quốc gia về thẩm định tài liệu đánh giá an toàn.
 
Trước khi đào tạo thực hành, nhóm thẩm định TSR-DS, bao gồm các chuyên gia IAEA và các chuyên gia cao cấp quốc tế, đã xem xét các chương con của Báo cáo Phân tích An toàn Sơ bộ (PSAR) Rooppur dựa trên các tiêu chuẩn an toàn IAEA. Nhóm tập trung vào phương pháp phân tích tai nạn và ứng dụng của nó cho một tai nạn thiết kế được lựa chọn.
 
Nhóm TSR-DS đã đưa ra các khuyến nghị để tăng cường hơn nữa tài liệu PSAR tập trung vào phân tích tai nạn.
 
 Các dịch vụ về TSR của IAEA bao gồm sáu lĩnh vực chuyên môn về đánh giá an toàn và thiết kế an toàn kỹ thuật. IAEA hỗ trợ theo yêu cầu của các nước thành viên trong việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn IAEA và phục vụ để hỗ trợ cơ quan thẩm quyển của mỗi quốc quốc gia trong việc thực hiện trách nhiệm trong đánh giá an toàn và an toàn thiết kế. Các dịch vụ TSR không cấu thành bất kỳ loại hoạt động cấp phép.
 
QA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 12
Số lượt truy cập: 10535665
Lên đầu trang
SSL