Việt Nam, Lào và Campuchia thúc đẩy hợp tạc, hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật hạt nhân
08:08 10/07/2018: Đại diện của Việt Nam, Lào và Campuchia đã có một bước tiến quan trọng hướng đến việc hỗ trợ hợp tác ba bên về kỹ thuật hạt nhân, tại một cuộc họp do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức vào tháng 6 /2018. Cuộc họp là hoạt động gần đây nhất trong một loạt các hoạt động do IAEA hỗ trợ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 3 nước láng giềng này.
Tháng 8/2016, các cơ quan chức năng ở Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển hợp tác 3 bên với các nước láng giềng, Lào và Campuchia, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát triển và khuyến khích hợp tác giữa các nước láng giềng. Việt Nam đã đề xuất với IAEA để hỗ trợ thúc đẩy hợp tác này, sau đó IAEA đã tiến hành tham vấn với các cơ quan chức năng của Campuchia và Lào.
Làm việc cùng nhau, 3 quốc gia và IAEA đã thực hiện một loạt các bước để phát triển một khuôn khổ hợp tác. Các bước này bao gồm; thiết lập một lộ trình để hướng dẫn phát triển hoạt động phối hợp này và tiến hành một cuộc họp 3 bên giữa Việt Nam, IAEA và Lào để thống nhất các lĩnh vực ưu tiên hợp tác. Ngoài ra, IAEA đã hỗ trợ xác định nhu cầu xây dựng năng lực và chuyên môn ở Campuchia và Lào nhằm phân loại năng lực kỹ thuật và nhân lực hiện có tại các cơ quan của Việt Nam.
Sau khi xem xét các nhu cầu của Campuchia, Lào, và năng lực kỹ thuật, nhân lực của các cơ quan của Việt Nam, các lĩnh vực, chủ đề sau được xác định là ưu tiên cho các hoạt động hợp tác:
1. Kỹ thuật hạt nhân không phá hủy
2. Chiếu xạ công nghiệp (xử lý bức xạ)
3. Y học hạt nhân
4. An toàn bức xạ
5. Nhân giống đột biến
Bước tiếp theo, IAEA đã tiến hành một cuộc họp tham vấn tại Trụ sở IAEA từ ngày 11-13/6/2018, với mục tiêu phát triển hợp tác 3 bên: Việt Nam-IAEA và Campuchia; Việt Nam-IAEA và Lào. Tại cuộc họp này, các đại biểu đã thảo luận về các nhu cầu ưu tiên của Lào và Campuchia trong từng lĩnh vực đã được xác định. Cuộc họp này cũng đánh giá năng lực tổ chức và con người tại các cơ quan Việt Nam và từ đó xác định, vạch ra các hoạt động cụ thể cho các thỏa thuận hợp tác và thực hiện giữa 3 bên, có thể được hỗ trợ thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật (Technical Cooperation-TC) của IAEA thuộc Chương trình TC 2018-2019. Một khuôn khổ hợp tác cũng được vạch ra và phát triển cho Chương trình TC 2020-2021.
Những kết quả cụ thể của cuộc họp này là một ví dụ điển hình cho việc thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên và sử dụng hiệu quả chương trình TC để thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau .
LA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 17
Số lượt truy cập: 10535721
Lên đầu trang
SSL