Thông báo: Hội nghị quốc tế về An ninh vật liệu phóng xạ tại Vienna, Áo, từ 3-7/12/2018
14:02 18/04/2018: Hội nghị quốc tế về An ninh vật liệu phóng xạ: Cách hướng tới phòng ngừa và phát hiện, sẽ được tổ chức tại Viên, Áo từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018. Thời hạn gửi báo cáo đăng ký tham gia Hội nghị trước 30/04/2018 đối với các cá nhân, tổ chức quan tâm.
Hội nghị sẽ mang lại một diễn đàn cho các quốc gia thành viên chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn gặp phải, bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt liên quan đến việc thực hiện 3 ấn phẩm hạt nhân an ninh của IAEA về chất phóng xạ. Hội nghị cũng sẽ nhấn mạnh những kinh nghiệm thực hiện các văn kiện quốc tế có liên quan, như Quy tắc ứng xử về An toàn và An ninh các nguồn phóng xạ.
Đại biểu tham dự Hội nghị là các chuyên gia có trách nhiệm về chính sách, các vấn đề kỹ thuật và pháp lý của an ninh hạt nhân, cũng như các chuyên gia khác quan tâm đến an ninh hạt nhân.
Chuyên gia cao cấp về an ninh hạt nhân Thierry Pelletier, đồng thư ký khoa học hội nghị cho biết: "Diễn đàn này sẽ tập hợp các chuyên gia về bảo vệ vật liệu phóng xạ chống lại và ngăn ngừa việc vứt bỏ và phá hoại trái phép trong việc phát hiện vật liệu này nếu bị mất, bị thất lạc hoặc bị đánh cắp".
"Hội nghị sẽ là cơ hội trao đổi các quan điểm và kinh nghiệm mà chúng tôi mong đợi sẽ mang lại sự hiểu biết và hợp tác tốt hơn. Từ đó sẽ đóng góp vào sự bền vững của các cơ chế an ninh hạt nhân quốc gia ", Alessia Rodriguez y Baena, thư ký khoa học về vấn đề an ninh các chất phóng xạ nói thêm.
 Ndèye Arame Boye Faye, Tổng Giám đốc Cơ quan bảo vệ bức xạ và an toàn hạt nhân của Senegal, người sẽ tham gia vào hội nghị, dự kiến ​​sẽ thu hút trên 300 đại biểu tham gia nói "Sự kết hợp của các chuyên gia phát hiện và bảo vệ tại cùng một hội nghị chắc chắn sẽ mang lại những hiểu biết mới và tôi nghĩ điều này sẽ giúp mang lại những cải tiến ở đất nước tôi và những quốc gia thành viên khác”.
IAEA đang mời gọi các bài trình bày trong việc thực hiện:
- Các khuyến cáo về an ninh hạt nhân đối với vật liệu phóng xạ và các cơ sở liên quan (IAEA Nuclear Security Series No. 14)
- Các khuyến cáo về An ninh Hạt nhân đối với Vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ khác ngoài kiểm soát pháp quy (IAEA Nuclear Security Series No. 15)
- Mục tiêu và các yếu tố thiết yếu của cơ chế an ninh hạt nhân của quốc gia (IAEA Nuclear Security Series No. 20))
Thông tin thêm về hội nghị và nộp bài tóm tắt có trên trang web hội nghị conference webpage.
LA, Cuc ATBXHN- theo IAEA
Tin bài khác
Online: 4
Số lượt truy cập: 10535436
Lên đầu trang
SSL