Lịch sử phát triển và tương lai của lò phản ứng nghiên cứu TRIGA

Ấn phẩm của IAEA: Lịch sử phát triển và tương lai của lò phản ứng nghiên cứu TRIGA (History, Development and Future of TRIGA Research Reactors - Technical Reports Series No. 482)
Ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development ) và Năng lượng, điện và điện hạt nhân ước tính cho giai đoạn đến năm 2050 (Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050 )
Điện hạt nhân và phát triển bền vững

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development)
Ấn phẩm mới của IAEA: Cuốn Atlas hình ảnh lâm sàng chụp SPECT/CT bộ xương

Cuốn Atlas hình ảnh lâm sàng chụp SPECT/CT bộ xương (Atlas of Skeletal SPECT/CT Clinical Images IAEA Human Health Series No.34)
Quản lý chung giữa an toàn hạt nhân và an ninh cho lò phản ứng nghiên cứu

Ấn phẩm của IAEA: Quản lý chung giữa an toàn hạt nhân và an ninh cho lò phản ứng nghiên cứu (Management of the Interface between Nuclear Safety and Security for Research Reactors -IAEA TECDOC No. 1801)
Ấn phẩm mới của IAEA: Phương pháp INPRO đánh giá tính bền vững của hệ thống năng lượng hạt nhân, tác động môi trường của các tác nhân.

Phương pháp INPRO đánh giá tính bền vững của hệ thống năng lượng hạt nhân: tác động môi trường của các tác nhân (INPRO Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems:Environmental Impact of Stressors. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.15)
Ấn phẩm mới của IAEA: Quản lý trước khi tiêu hủy chất thải phóng xạ tại các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân.

IAEA thông báo xuất bản ấn phẩm:Quản lý trước khi tiêu hủy chất thải phóng xạ tại các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân (Predisposal Management of Radioactive Waste from Nuclear Fuel Cycle Facilities. IAEA Safety Standards Series No. SSG-41)
Ấn phẩm mới của IAEA: Thực hiện tự đánh giá văn hóa an toàn

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm “Thực hiện tự đánh giá văn hóa an toàn” (Performing Safety Culture Self-Assessments, IAEA Safety Reports Series. No. 83).
Ấn phẩm mới của IAEA: Đánh giá lại mức độ an toàn của các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi Nhật Bản.

IAEA vừa ra thông báo xuất bản ấn phẩm: Đánh giá lại mức độ an toàn của các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân sau sự cố nhà máy điện Fukushima Daiichi Nhật Bản. (Safety Reassessment for Nuclear Fuel Cycle Facilities in Light of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant)
Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy điện hạt nhân

Ấn phẩm của IAEA: Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy điện hạt nhân (Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants - IAEA Safety Standards Series No. SSG-34)
Khuôn khổ và thách thức trong hợp tác đa quốc gia về phát triển kho chôn cất chất thải phóng xạ

Ấn phẩm của IAEA: Khuôn khổ và thách thức trong hợp tác đa quốc gia về phát triển kho chôn cất chất thải phóng xạ(Framework and Challenges for Initiating Multinational Cooperation for the Development of a Radioactive Waste Repository - IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.5)
Ấn phẩm mới của IAEA: Kinh nghiệm vận hành nhà máy điện hạt nhân tại các nước thành viên (Phiên bản 2016)

IAEA vừa mới xuất bản ấn phẩm Kinh nghiệm vận hành các nhà máy điện hạt nhân tại các nước thành viên (Phiên bản 2016)-(Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States -2016 Edition)
 1   2   3   4   5   button   button 
Online: 44
Số lượt truy cập: 6789538
Lên đầu trang
SSL