Vai trò của lãnh đạo và quản lý trong an toàn

Ấn phẩm của IAEA: Vai trò của lãnh đạo và quản lý trong an toàn (Leadership and Management for Safety - IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 2)
Ấn phẩm mới của IAEA: Mức độ động đất khuếch tán trong đánh giá nguy hiểm địa chấn trong đánh giá địa điểm cơ sở hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm “Mức độ động đất khuếch tán trong đánh giá nguy hiểm địa chấn trong đánh giá địa điểm cơ sở hạt nhân” (Diffuse Seismicity in Seismic Hazard Assessment for Site Evaluation of Nuclear Installations. IAEA Safety Reports Series No. 89).
Tiến hành đánh giá bảo mật máy tính tại Cơ sở hạt nhân

Tiến hành đánh giá bảo mật máy tính tại Cơ sở hạt nhân (Conducting Computer Security Assessments at Nuclear Facilities - Non-serial Publications)
Những cân nhắc về việc áp dụng các yêu cầu an toàn của IAEA cho các thiết kế của các nhà máy điện hạt nhân

Ấn phẩm của IAEA: Những cân nhắc về việc áp dụng các yêu cầu an toàn của IAEA cho các thiết kế của các nhà máy điện hạt nhân (Considerations on the Application of the IAEA Safety Requirements for the Design of Nuclear Power Plants - IAEA TECDOC No.1791)
An toàn bức xạ cho các sản phẩm tiêu dùng

Ấn phẩm của IAEA: An toàn bức xạ cho các sản phẩm tiêu dùng (Radiation Safety for Consumer Products - IAEA Safety Standards Series No. SSG-36)
Các lò phản ứng điện hạt nhân trên thế giới

Ấn phẩm của IAEA: Các lò phản ứng điện hạt nhân trên thế giới (Nuclear Power Reactors in the World - Reference Data Series No. 2). Phiên bản năm 2016
Ấn phẩm mới của IAEA: Nguyên tắc phân loại kiến thức tai nạn hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Nguyên tắc phân loại kiến thức tai nạn hạt nhân (Nuclear Accident Knowledge Taxonomy. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-6.8)
Ấn phẩm mới của IAEA: Quản lý tri thức và việc thực hiện trong các tổ chức hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Quản lý tri thức và việc thực hiện trong các tổ chức hạt nhân (Knowledge Management and Its Implementation in Nuclear Organizations. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-6.10).
Bảo vệ bức xạ và An toàn nguồn bức xạ: các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cơ bản

Ấn phẩm của IAEA: Bảo vệ bức xạ và An toàn nguồn bức xạ: các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cơ bản (IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3)
Giám sát môi trường và nguồn cho mục đích bảo vệ bức xạ

Ấn phẩm của IAEA: Giám sát môi trường và nguồn cho mục đích bảo vệ bức xạ (Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection - IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.8)
4 ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản 4 ấn phẩm bản sửa đổi: Đánh giá địa điểm đối với các cơ sở hạt nhân, Khung chính phủ, pháp lý và pháp quy về an toàn, Đánh giá an toàn đối với các cơ sở và hoạt động, An toàn nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế.
Báo cáo Điều trị, không có sự khủng bố

Quỹ Stanley vừa công bố Báo cáo Điều trị, không có sự khủng bố: Chiến lược nhằm tăng cường việc xạ trị chiếu ngoài tại các nước đang phát triển trong khi giảm vĩnh viễn nguy cơ khủng bố phóng xạ (Treatment, Not Terror: Strategies to Enhance External Beam Cancer Therapy in Developing Countries While Permanently Reducing the Risk of...
 1   2   3   4   5   button   button 
Online: 21
Số lượt truy cập: 6584406
Lên đầu trang
SSL