IAEA xuất bản Tập san về An ninh hạt nhân: Các cam kết và hành động
16:04 26/12/2016: Đây là Tập san số cuối cùng trong năm 2016 của IAEA.

Ấn phẩm này cung cấp các thông tin về các lĩnh vực khác nhau về an ninh. Ấn phẩm nhấn mạnh đến những tiến bộ đạt được tại một số quốc gia, đồng thời cung cấp thông tin về làm thế nào triển khai các biện pháp an ninh hạt nhân như một phần trong cơ cấu hiện đại hóa các bệnh viện của Cuba, đầu tư của Việt Nam trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp và chương trình kiểm soát biên giới của Zimbabwe. Ấn phẩm cũng cung cấp thông tin về kinh nghiệm của Hungary trong việc sử dụng pháp y hạt nhân để hỗ trợ các vụ án truy tố hình sự, và về kinh nghiệm của Indonesia trong việc thiết lập một phương pháp tiếp cận văn hóa an ninh hạt nhân. Ngoài ra, ấn phẩm cũng có bài viết về 3 phụ nữ trẻ chiến thắng trong cuộc thi đầu tiên của IAEA viết về làm thế nào để cải thiện an ninh hạt nhân trên toàn thế giới.
Mục đích của Tập san là cung cấp cho độc giả một cái nhìn bao quát về lĩnh vực rất quan trọng này trong công việc của IAEA.
Bản điện tử: https://www.iaea.org/publications/magazines/bulletin/57-4
Tin bài khác
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897