Giới thiệu sách “An toàn điện hạt nhân”

Trang Thông tin điện tử Cục ATBXHN xin giới thiệu ấn phẩm “An toàn điện hạt nhân” của tác giả Phạm Duy Hiển, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Sách dày 460 trang do NXB Khoa học kỹ thuật ấn hành tháng 5/2015.
Ấn phẩm mới của IAEA: Sử dụng các phương pháp thời gian thực dựa trên máy gia tốc trong nghiên cứu vật liệu công nghệ cao

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa xuất bản ấn phẩm Sử dụng các phương pháp thời gian thực dựa trên máy gia tốc trong nghiên cứu vật liệu công nghệ cao (Utilization of Accelerator Based Real Time Methods in Investigation of Materials with High Technological Importance, IAEA Radiation Technology Reports No. 4).
Ấn phẩm mới của IAEA: Nuclear Medicine Physics

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa xuất bản ấn phẩm Nuclear Medicine Physics (Vật lý y học hạt nhân), sổ tay dành cho giảng viên và sinh viên. Ấn phẩm cung cấp những kiến thức cơ bản để đào tạo các kỹ sư y vật lý bắt đầu từ trường đại học trong lĩnh vực y học hạt nhân.
Ấn phẩm mới của IAEA: Tai nạn hạt nhân tại Lia, Georgia và Quản lý hiện trường tội phạm bức xạ

IAEA vừa xuất bản 2 ấn phẩm: Tai nạn hạt nhân tại Lia, Georgia (Non-serial Publications) và Quản lý hiện trường tội phạm bức xạ (Radiological Crime Scene Management, IAEA Nuclear Security Series No. 22-G)
Ấn phẩm mới của IAEA: Quản lý các nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Quản lý các nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng (Management of Disused Sealed Radioactive Sources, IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.3).
Ấn phẩm mới của IAEA: Justification of Practices, Including Non-medical Human Imaging

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Justification of Practices, Including Non-medical Human Imaging, (IAEA Safety Standards Series No. GSG-5). Hướng dẫn an toàn này được xây dựng để giúp chính phủ và cơ quan pháp quy trong việc đánh giá các đề xuất đặc biệt thách thức để sử dụng bức xạ; đặc biệt trong soi chiếu người vì các mục...
Vật lý X-quang chuẩn đoán (Diagnostic Radiology Physics): Sổ tay dành cho giảng viên và sinh viên

Ấn phẩm mới xuất bản này của IAEA được dành cho sinh viên và giảng viên tham gia vào chương trình đào tạo các kỹ sư y vật lý làm trong chẩn đoán X quang.
Ấn phẩm mới của IAEA: Thanh sát quốc tế trong thiết kế lò phản ứng hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Thanh sát quốc tế trong thiết kế lò phản ứng hạt nhân (International Safeguards in the Design of Nuclear Reactors IAEA, Nuclear Energy Series NP-T-2.9)
Ấn phẩm mới của IAEA: Tháo dỡ các cơ sở bức xạ và hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm về Tháo dỡ các cơ sở bức xạ và hạt nhân (Decommissioning of Facilities, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 6). Tháo dỡ là bước cuối cùng trong quản lý thời gian hoạt động của cơ sở. Việc tháo dỡ cần phải được xem xét trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành thử và hoạt động...
Ấn phẩm mới của IAEA: Options to Enhance Proliferation Resistance of Innovative Small and Medium Sized Reactors

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Các lựa chọn để tăng cường chống phổ biến của các lò cải tiến cỡ nhỏ và trung bình (Options to Enhance Proliferation Resistance of Innovative Small and Medium Sized Reactors, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-1.11). Ấn phẩm cung cấp các nghiên cứu cụ thể về khả năng chống phổ biến và thanh sát...
 button   6   7  
Online: 8
Số lượt truy cập: 6789905
Lên đầu trang
SSL