Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Chi bộ Cục ATBXHN
11:11 28/12/2023: Ngày 27/12/2023, Chi bộ Cục ATBXHN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN cùng sự tham dự của các Đảng viên Chi bộ Cục ATBXHN.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN đã báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.
Được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Bộ, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Chi bộ và thuận lợi trong phối hợp công tác Đảng và công tác chính quyền, trong năm vừa qua, Chi bộ Cục ATBXHN đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, có thể kể đến một số kết quả nổi bật đến như Cục triển khai tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật NLNT, đã chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành 2 Thông tư và 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cục đã tổ chức thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành 06 Giấy phép; thẩm định và cấp 1314 giấy phép, 849 chứng chỉ nhân viên bức xạ, 69 chứng chỉ hành nghề, 49 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và phê duyệt 08 Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Đặc biệt, thẩm định, trình Bộ KHCN gia hạn giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Thanh tra Cục đã tiến hành thanh tra đối với 42 cơ sở, hoàn thành 100% kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ KHCN phê duyệt. Bên cạnh đó, Cục cũng làm tốt công tác về hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác quốc tế và an ninh và thanh sát hạt nhân, ứng phó sự cố, thông tin tuyên truyền.
Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Cục ATBXHN đã tổ chức thực hiện tốt học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ KHCN; giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát và công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.
Phát huy những kết quả đạt được và xác định những mặt còn hạn chế, Chi bộ Cục ATBXHN đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm 2024: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và phổ biến nghị quyết, chính sách; chấp hành tốt quy định của TW về những điều Đảng viên không được làm và pháp lệnh Công chức; đảm bảo toàn thể Đảng viên Chi bộ cam kết và thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Phấn đấu 100% cán bộ đảng viên được tham gia học tập, phổ biến, quán triệt triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. 100% đảng viên trong Chi bộ là “đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó, có 20% đảng viên là “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về hoạt động chuyên môn và sinh hoạt về nguồn. Tiếp tục lãnh đạo chính quyền thực hiện đúng quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Nhà nước, kỷ cương và kỷ luật của cơ quan; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đăng ký trong năm và các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp trên giao. Xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng.
Tại Hội nghị, các Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KHCN đã  nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2023 và định hướng 2024 của Chi bộ Cục ATBXHN. Báo cáo đã đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được của Chi bộ trong năm 2023, với những khó khăn, thách thức, giải pháp đặt ra, kể cả những khiếm khuyết cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí cũng chỉ ra các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như nâng cao chất lượng, nội dung, đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy vai trò của các đoàn thể. Đồng chí Phạm Gia Chương cũng yêu cầu, Chi bộ Cục ATBXHN cần tiếp tuc phát huy những kết quả đã đạt được và xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động, lãnh đạo trên mọi mặt trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 13
Số lượt truy cập: 10439510
Lên đầu trang
SSL