Hội thảo khoa học Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật năng lượng nguyên tử
09:09 23/11/2023: Ngày 22 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội thảo khoa học Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật năng lượng nguyên tử. Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Hồng Thái đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có TS Lê Đình Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ KHCN, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ; các đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành có liên quan, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội năng lượng nguyên tử Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ KHCN và các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN và TS. Trần Bích Ngọc, Cục trưởng Cục NLNT đồng chủ trì Hội thảo.
Thứ trưởng Trần Hồng Thái phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Hồng Thái cho biết, chính sách đẩy mạnh ứng dụng  năng lượng nguyên tử đã được đề ra từ Hội nghị Trung ương 2 (khóa VIII), được cụ thể hóa tại Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, với việc thông qua Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã góp phần thể chế hóa chủ trương của Đảng, chiến lược của Chính phủ, qua đó hình thành nên hệ thống pháp luật về năng lượng nguyên tử ngày một hoàn thiện.
Sau hơn 15 năm thi hành, Luật NLNT đã thực sự phát huy được vai trò là cơ sở pháp lý để tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các ngành, các cấp, cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân và người dân về ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như là căn cứ để các cơ quan, tổ chức liên quan ở trung ương và địa phương quản lý an toàn, an ninh, chủ động phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó với sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.
Thứ trưởng nhận định, Luật NLNT đã khẳng định vai trò quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và căn cứ pháp lý vững chắc để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh, tạo lập hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương về năng lượng ngyên tử.
Tuy nhiêm, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhiều nội dung của Luật cho thấy không còn phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ nói chung và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân nói riêng, cũng như việc sửa đổi, bổ sung của nhiều đạo luật có liên quan đến việc thi hành Luật NLNT phát sinh sự chồng chéo trong chức năng quản lý của một số bộ, ngành; thiếu tính khả thi, chưa phù hợp tình hình mới, gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện.
PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN và TS. Trần Bích Ngọc, Cục trưởng Cục NLNT đồng chủ trì Hội thảo
Giải quyết những bất cập nêu trên, theo đề xuất của Bộ KHCN, Thủ tướng Chính phủ  đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Chính phủ cũng đã đề nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2026. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1794/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2023 ban hành Kế hoạch chi tiết lập Đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).  Hội thảo khoa học này chính là một nội dung công việc của Kế hoạch, với mục đích nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về năng lượng nguyên tử.
Tại Hội thảo, ông Đinh Ngọc Quang, Trưởng phòng Pháp chế và Chính sách, Cục ATBXHN đã báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật NLNT. Trong đó trình bày về chính sách, pháp luật về năng lượng nguyên tử; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện cũng như bất cập, hạn chế trong thi hành Luật Năng lượng nguyên tử. Các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật năng lượng nguyên tử nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của ứng dụng năng lượng nguyên tử trong một môi trường an toàn, an ninh cũng được đề xuất.
Tiếp đó, TS. Trần Bích Ngọc, Cục trưởng Cục NLNT báo cáo về tình hình phát triển ứng dụng NLNT ở Việt Nam trong thời gian qua. Báo cáo trình bày một số kết quả rà soát, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về phát triển ứng dụng NLNT; các khó khăn, vướng mắc đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và một số đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
PGS.TS Vương Hữu Tấn, Chủ tịch Hội NLNTVN trình bày tại Hội thảo một số bất cấp trong Luật NLNT năm 2008. Báo cáo trình bày các bất cập của Luật NLNT 2008 và nhấn mạnh việc sửa đổi Luật NLNT 2008 là cần thiết  đồng thời nêu ra một số định hướng trong chỉnh sửa Luật NLNT 2008 từ các bất cập và dựa theo hướng dẫn Luật NLNT mẫu của IAEA.
Hội thảo cũng được nghe các báo cáo về Đánh giá tình hình thực hiện Luật NLNT của Viện NLNTVN, Định hướng sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về bảo vệ chống phóng xạ và an toàn bức xạ, Sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về an ninh, thanh sát hạt nhân và Ứng dụng bức xạ và bảo vệ chống phóng xạ trong y tế.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến về những bất cập trong Luật NLNT và pháp luật NLNT hiện hành, định hướng chính sách sửa đổi bổ sung phát luật NLNT, định hướng xây dựng Luật NLNT (sửa đổi) và định hướng hệ thống các văn bản thi hành Luật NLNT (sửa đổi).
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 127
Số lượt truy cập: 9894637
Lên đầu trang
SSL