Báo cáo hàng năm công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2021
12:12 30/11/2022: Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã xuất bản Báo cáo hàng năm công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2021. Trang Thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Xin xem trong tệp đính kèm
Tệp đính kèm: Tải về
Tin bài khác
Online: 32
Số lượt truy cập: 10299505
Lên đầu trang
SSL