Tập huấn kiến thức triển khai công tác xử lý ban đầu tình huống khủng bố cơ bản đối với cơ sở bức xạ, hạt nhân
10:10 07/12/2022: Ngày 06 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội, thực hiện Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức triển khai công tác xử lý ban đầu tình huống khủng bố cơ bản đối với cơ sở bức xạ, hạt nhân.
Tham dự Hội nghị tập huấn có các đại biểu đến từ Cục An ninh nội địa, Sở KHCN TP Hà Nội và các đại biểu đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN). Ông Phạm Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục ATBXHN tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Mục đích của tập huấn nhằm tăng cường năng lực ứng phó, xử lý tình huống ban đầu, cơ bản cho các đơn vị có hoạt động quản lý, lưu giữ, sử dụng nguồn phóng xạ, vật liệu phóng xạ, hạt nhân trực thuộc Bộ KHCN, đồng thời phổ biến về việc xây dựng phương án phòng, chống khủng bố (PCKB), kịch bản PCKB gắn với các công tác đảm bảo an ninh, ứng phó sự cố của cơ sở.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Văn Toàn cho biết, sau khi Luật phòng chống khủng bố được Quốc hội ban hành, từ năm 2016 đến nay Ban chỉ đạo PCKB của Bộ KHCN đã được thành lập và phối hợp có hiệu quả với Bộ Công an trong việc triển khai công tác rà soát, chỉ đạo các đơn vị thực hiện phổ biến, tuyên truyền về nguy cơ khủng bố, rà soát và đảm bảo công tác an ninh, đấu tranh chống khủng bố trong công tác liên quan của Bộ..
Liên quan đến PCKB trong bảo đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, Phó Cục trưởng nhấn mạnh, bên cạnh lợi ích mà ứng dụng bức xạ mang lại, thời gian qua, cùng với sự phát triển các ứng dụng bức xạ và hạt nhân tại nước ta, việc quản lý, kiểm soát đối với các hoạt động và ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có việc sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân đã đạt được kết quả to lớn, tuy nhiên cũng đặt ra các thách thức cho cơ quan quản lý như việc bảo đảm về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, phòng chống khủng bố, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của hầu hết các công ước, điều ước quốc tế về an ninh hạt nhân, không phổ biến hạt nhân, chống khủng bố
Hội nghị tập huấn với sự tham gia của các đại biểu đến từ Bộ Công an sẽ trình bày, cung cấp cho các đại biểu tham dự các thông tin mới về tình hình khủng bố, cũng như phương pháp, chuyên môn nghiệp vụ xử lý ban đầu tình huống khủng bố, qua đó tăng cường năng lực, nhận thức và xây dựng phương án PCKB hiệu quả tại cơ sở của mình. Đồng thời, Hội nghị tập huấn cũng là diễn đàn trao đổi giữa các đơn vị thành viên BCĐ trực thuộc Bộ KHCN qua đó nắm bắt, theo dõi, phối hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ của BCĐ mang tính thực chất, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tiếp theo của BCĐ trong thời gian tới.
Ban chỉ đạo PCKB của Bộ KHCN do Lãnh đạo Bộ KHCN làm Trưởng ban, thành viên là các đơn vị liên quan thuộc Bộ, được thành lập năm 2016, trong đó giao Cục ATBXHN làm cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai công tác PCKB theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc Bộ KHCN.
HTQT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 9
Số lượt truy cập: 10299537
Lên đầu trang
SSL