Tăng cường chuẩn bị và ứng phó sự cố trong khu vực ASEAN
15:03 07/09/2018: Từ ngày 5-7/9/2018, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Ủy ban châu Âu tổ chức Hội thảo vùng trong khuôn khổ Dự án REG3.01/16 “Tăng cường chuẩn bị và ứng phó sự cố về hỗ trợ kỹ thuật cho việc ra quyết định trong khu vực ASEAN”.
Tham dự Hội thảo có 2 chuyên gia đến từ KIT-Germany, Đức và 14 đại biểu đến từ các nước trong khu vực ASEAN: Brunei, Cam-pu-chia, Indonesia, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
Mục tiêu của Dự án REG3.01/16 nhằm tăng cường chất lượng và phối hợp của việc ra quyết định trong khu vực ASEAN trong trường hợp xảy ra sự cố bức xạ hoặc hạt nhân. Dự án sẽ lắp đặt và sử dụng trong các trung tâm ứng phó sự cố ở cấp quốc gia và cấp khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, Dự án sẽ tiến hành triển khai công cụ tiên tiến hiện đại để hỗ trợ cho việc ra quyết định.
Tiếp theo hội thảo lần đầu tiên về sử dụng Hệ thống hỗ trợ quyết định trong thực hiện chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp tại Băng-Cốc, Thái Lan vào tháng 2 vừa qua và việc lắp đặt thành công các hệ hỗ trợ ra quyết định on-line thời gian thực ARGOS và JRODOS tại 6 nước ASEAN, hội thảo lần này được tổ chức nhằm hướng dẫn các học viên chỉnh sửa lại các mô hình này và dữ liệu cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, quốc gia và vùng. Việc chỉnh sửa các công cụ theo các điều kiện khu vực ASEAN là một trong những hoạt động cần thiết để thực hiện dự án và để xác định những việc cần phải làm đối với mỗi loại dữ liệu, mô hình hoặc hoạt động cùng với trách nhiệm tương ứng của người sử dụng.
LA, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 13
Số lượt truy cập: 10535689
Lên đầu trang
SSL