Cuộc họp rà soát và cập nhật Kế hoạch hỗ trợ an ninh hạt nhân tích hợp (INSSP) của Việt Nam
16:04 19/03/2018: Từ ngày 19-21/3/2018, tại trụ sở Cục ATBXHN, trong khuôn khổ chương trình hợp tác về an ninh hạt nhân giữa Cục ATBXHN với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đã diễn ra cuộc họp rà soát và cập nhật Kế hoạch hỗ trợ an ninh hạt nhân tích hợp (INSSP). Phó Cục trưởng Cục ATBXHN Trần Bích Ngọc chủ trì cuộc họp.
Hình 1: Phó Cục trưởng Trần Bích Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị.
Tham dự cuộc họp, về phía IAEA có ông Nigel Tottie, Chuyên gia cao cấp về an ninh hạt nhân, Ban An ninh hạt nhân; ông Fei Liu, Chuyên gia về an ninh hạt nhân, Ban An ninh hạt nhân; bà Nguyễn Nữ Hoài Vi, Chuyên gia an ninh hạt nhan. Về phía Việt Nam, có đại diện của các Bộ, ngành có liên quan: Tổng Cục Hải quan; Cục An ninh kinh tế tổng hợp A85, Bộ Công an; Cục Phòng chống khủng bố A67, Bộ Công an; Bộ Tư lệnh cảnh vệ K10, Bộ Công an; Cục Cửa khẩu, Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng; Vụ các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Cục Năng lượng nguyên tử; Viện Năng lượng nguyên tử và Cục ATBXHN, Bộ KHCN.
Mục đích cuộc họp lần này nhằm rà soát và cập nhật các hoạt động hiện tại của INSSP, xác định và hỗ trợ các yêu cầu bổ sung cần thiết trong lĩnh vực an ninh hạt nhân theo mức độ ưu tiên cho VN. Đây cũng là dịp để các bên tham gia trao đổi và thảo luận để xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các hoạt động INSSP trong 3 năm tiếp theo với sự hỗ trợ của IAEA.
Trong 3 ngày diễn ra cuộc họp, chuyên gia IAEA và đại diện các Bộ, ngành của Việt Nam cùng nhau thảo luận về các nhiệm vụ mới/được sửa đổi, xác định các cơ quan chịu trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ, khung thời gian cần thiết để thực hiện trong các lĩnh vực:
- Khuôn khổ pháp lý và pháp quy;
- Đánh giá nguy cơ;
- Cơ chế bảo vệ thực thể ;
- Xây dựng năng lực Phát hiện;
- Xây dựng năng lực Ứng phó;
- Đảm bảo tính bền vững và phát triển nguồn nhân lực.
 
Hình 2: Các chuyên gia báo cáo tại cuộc họp.
Sau thảo luận, hai bên sẽ đưa ra các kết luận và đưa các ưu tiên được xác định vào trong Kế hoạch thực hiện của INSSP để thực hiện trong 3 năm tiếp theo.
Trong khuôn khổ cuộc họp, chiều ngày 21/3, sẽ diễn ra cuộc họp giữa Cục ATBXHN, IAEA và K10/A85 thảo luận về hoạt động ANHN trong các sự kiện lớn, các biện pháp an ninh và thiết bị hỗ trợ.
Kế hoạch an ninh hạt nhân tích hợp (INSSP) là một bản kế hoạch mang tính hệ thống được IAEA dự thảo và xây dựng dựa trên đánh giá tổng thể cơ sở hạ tầng, pháp lý và việc thực hiện của Quốc gia liên quan đến an ninh hạt nhân.
Mục đích xây dựng INSSP là để nắm bắt được hệ thống quản lý pháp quy về an ninh hạt nhân cũng như nhu cầu và hỗ trợ cho các Quốc gia thành viên của IAEA trong việc xây dựng cơ chế an ninh hạt nhân trong khuôn khổ bộ khung pháp quy dựa trên nguồn lực và trang thiết bị cơ sở của từng Quốc gia đó.
Phạm vi của INSSP bao gồm 5 nội dung chính: Khung pháp lý và pháp quy, Bảo vệ thực thể cho vật liệu, cơ sở hạt nhân, Xây dựng năng lực Phát hiện, Xây dựng năng lực Ứng phó và Đảm bảo Tính bền vững. Dựa trên các nội dung này, Quốc gia thành viên có thể cập nhật tình hình thực hiện, quản lý và, các hoạt động liên quan đến kỹ thuật, tài chính, sử dụng nguồn nhân lực nhằm xây dựng năng lực quốc gia và bộ khung pháp lý về an ninh hạt nhân tổng thể với sự hỗ trợ và bổ sung thông tin của IAEA cũng như các Cơ quan có thẩm quyền khác tại quốc gia đó (Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng). Tại Việt Nam, Kế hoạch INSSP đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và IAEA phê duyệt vào tháng 6 năm 2012. Cục ATBXHN được giao là cơ quan đầu mối thực hiện INSSP.
LA, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 57
Số lượt truy cập: 10535648
Lên đầu trang
SSL