Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị
10:10 12/12/2017: Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị (máy gia tốc xạ trị) được đưa vào sử dụng ở Việt Nam từ năm 2001. Đến nay, trong cả nước đã có 45 máy gia tốc xạ trị đang hoạt động tại các Bệnh viện và số lượng các máy gia tốc xạ trị sẽ còn tăng trong thời gian tới.
Khoản 1 điều 9 Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế đã quy định cơ sở y tế phải thực hiện việc kiểm định định kỳ một năm một lần đối với thiết bị xạ trị.
Thực tiễn đặt ra cần phải có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc xạ trị quy định về các yêu cầu kỹ thuật, quản lý đối với việc sử dụng máy gia tốc xạ trị tại Việt Nam. Ngày 5/12/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN banh hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị (QCVN 13:2017/BKHCN).
Theo quy định tại QCVN 13:2017/BKHCN, các máy gia tốc xạ trị phải được kiểm định, đánh giá các đặc trưng kỹ thuật của máy gia tốc và phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào điều trị và duy trì ổn định các thông số kỹ thuật trong suốt quá trình vận hành.
Việc ban hành QCVN 13:2017/BKHCN làm cơ sở để đánh giá chất lượng máy gia tộc xạ trị; tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ cho bệnh nhân và chất lượng các cơ sở xạ trị trong cả nước.
Nội dung cơ bản của Thông tư: Thông tư bao gồm 2 phần: Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị, quy định về hiệu lực thông tư, trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan liên quan và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo thông tư gồm các nội dung về quy định kỹ thuật; quy định về quản lý; quy định trách nhiệm; tổ chức thực hiện.
Thông tư 
số 15/2017/TT-BKHCNhttp://www.varans.vn/van-ban/206/15-2017-tt-bkhcn.html
NNH,Phòng Cấp phép, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 18
Số lượt truy cập: 10535723
Lên đầu trang
SSL