Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Đào tạo
16:04 02/04/2024: Ngày 01/4/2024, Cục ATBXHN đã tổ chức công bố và trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Đào tạo.
Tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Cục đã công bố Quyết định của Cục trưởng Cục ATBXHN tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục ATBXHN.