Hỗ trợ Lào đào tạo về thanh tra tại các cơ sở y tế và công nghiệp
15:03 30/03/2024: Từ ngày 11-29/3/2024, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Thỏa thuận về Hợp tác Ba bên giữa Việt Nam, Lào và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về tăng cường hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát triển, Cục ATBXHN đã tổ chức khóa đào tạo về Thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân cho đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.