Tài liệu Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 3, Quảng Ninh, 25-27/7/2018
15:03 20/07/2018:
HỘI NGHỊ PHÁP QUY HẠT NHÂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3
THE 3rd NATIONAL NUCLEAR REGULATORY CONFERENCE
 
Địa điểm: TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh/ Halong City, Quang Ninh Province
Thời gian: Từ 25 - 27/7/2018                      / From 25th to 27th July 2018
Chủ đề/ Sections:
  1. Công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân, an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố  (State management on radiation & nuclear safety, nuclear security and emergency response)
  2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (Legal document development and Public information in the field of radiation and nuclear safety)
  3. Nghiên cứu, triển khai và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. (R&D activities and technical services in supporting Atomic energy applications).

Tệp đính kèm tất cả các bài trình bày/ All presentation attachment: Download

Danh sách các bài trình bày tại Hội nghị / List of presentation of the conference:
 
STT
(No.)
Nội dung/ Topics Người báo cáo/ Speaker Download link
1 Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân ở Việt Nam sau Hội nghị lần thứ 2
State management on radiation and nuclear safety since the 2nd national nuclear regulatory conference
Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
2 Chương trình hợp tác kỹ thuật của IAEA hỗ trợ hạ tầng pháp quy về an toàn bức xạ và hạt nhân
IAEA technical cooperation programme supporting regulatory infrastructure for safety
Ông Gashaw Gebeyehu Wolde,
Chuyên gia IAEA
(IAEA Expert)
3 Các Tiêu chuẩn an toàn IAEA về hạ tầng pháp quy đối với kiểm soát nguồn phóng xạ
The IAEA safety standards on regulatory infrastructure for the control of radiation sources
Ông Ronald Pacheco Jiminez,
Chuyên gia IAEA
(IAEA Expert)
Download
4 Tổng quan các vấn đề an toàn và an ninh hạt nhân trên thế giới và một số suy nghĩ cho Việt Nam trong thời gian tới
Review of nuclear safety and security issues in the world and some proposals for Viet Nam in the upcoming years
Ông Vương Hữu Tấn, Chủ tịch Hội Năng lượng nguyên tử
(Vietnam Atomic Energy Association)
Download
5 Hợp tác với EC về tăng cường năng lực của Cơ quan pháp quy hạt nhân Việt Nam
Cooperating with EC to enhance capability of nuclear regulatory body of Viet Nam
Ông Jorge Tirira,
Cơ quan Pháp quy hạt nhân Pháp
(ASN)
Download
6 Kinh nghiệm của Slovenia trong thanh tra an toàn các cơ sở bức xạ và hạt nhân
Experience of Slovenia in safety inspection for radiation and nuclear facilities
Ông Zoran PETROVIČ, Cơ quan Pháp quy hạt nhân Slovenia
(Slovenia Nuclear Regulatory Body)
Download
7 Những bài học kinh nghiệm và phương thức quản lý an toàn bức xạ đối với lỗi, tai biến trong chẩn đoán hình ảnh và xạ trị
Lessons learned and management of accidents and errors in diagnostic radiology and  radiation therapy
Ông Đặng Thanh Lương, Chuyên gia Năng lượng nguyên tử
(Nguyen Tat Thanh University)
Download
  
STT
(No.)
Nội dung/ Topics Người báo cáo/ Speaker Download link
8 Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2017
State management of radiation and nuclear safety in Quang Ninh province in the period 2016-2017
Ông Bùi Quang Minh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ninh
(DOST of Quang Ninh province)
Download
9 Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bức xạ tại Tp. Hà Nội - Thực trạng và giải pháp
State management of radiation activities in Hanoi – Current status and Solutions
Ông Phạm Trung Chính, Giám đốc Sở KH&CN TP Hà Nội
(DOST of Hanoi)
Download
10 Công tác Quản lý an toàn bức xạ tại Tp. Hồ Chí Minh
State management on radiation safety in Ho Chi Minh city
Ông Chu Bá Long, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh
(DOST of Ho Chi Minh City)
Download
11 Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn bức xạ trong y tế
State management on radiation safety in medicine
Ông Nguyễn Ngọc Huynh,
Phó Trưởng phòng CP, Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
12 Kết quả cuộc thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ năm 2017 và một số định hướng công tác thanh tra ATBXHN thời gian tới
Results of the 2017 specialized inspection on radiation safety and proposals for inspection activities in the future
Bà Hoàng Thị Luyến,
Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
13 Công tác cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ tại Việt Nam trong thời gian qua, các giải pháp tăng cường công tác quản lý trong thời gian tới
Licensing and management of radioactive sources in Viet Nam last period, proposals for enhancing management measures in the future
Ông Phạm Xuân Linh, Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
14 Các hoạt động hợp tác của Cục ATBXHN về an ninh hạt nhân
VARANS’ international cooperation activities in nuclear security
Bà Bùi Thị Thùy Anh, Phó Trưởng phòng ANTS, Cục ATBXHN (VARANS) Download
15 Công tác đảm bảo an toàn bức xạ trong hoạt động vận hành và khai thác lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt
Operational radiation protection and safety at Dalat Nuclear Research Reactor
Ông Phan Sơn Hải, Viện trưởng Viện NCHN
(DNRI)
Download
16 Kinh nghiệm về quản lý đảm bảo an toàn bức xạ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai
Experience on management of radioactive safety at the Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital
Ông Trần Đình Hà, Phó giám đốc TT YHHN và Ung Bướu, Bệnh viện Bạch Mai
(Bach Mai Hospital)
Download
17 Bảo đảm an toàn bức xạ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Management of radiation safety at 108 Military central hospital
Bệnh viện TW Quân đội 108
(108 Military Central Hospital)
Download
18 Hoạt động thu gom và ứng phó sự cố đối với nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và vật liệu hạt nhân nằm ngoài kiểm soát
Collection and emergency response activities for used radioactive sources and nuclear materials out of regulatory control
Ông Nguyễn Ninh Giang, Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
 
STT
(No.)
Nội dung/ Topics Người báo cáo/ Speaker Download link
19 Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, định hướng kế hoạch 2018-2020
Overview of legal framework in atomic energy field - Planning for the period 2018 - 2020
Ông Lê Quang Hiệp, Phó Cục trưởng Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
20 Sửa đổi Luật năng lượng nguyên tử
Amendment of the Law of Atomic Energy
Ông Đinh Ngọc Quang, Trưởng phòng PCCS, Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
21 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Legal documents on other specialized fields related to atomic energy
Bà Nguyễn Thị Hoàn, Phó Trưởng phòng PCCS, Cục ATBXHN (VARANS) Updating
22 Công tác hoàn thiện các quy định bảo đảm an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế
Completing requirements on radiation safety in medicine
Ông Lại Tiến Thịnh, Phó Giám đốc TT HTKT, Cục ATBXHN (VARANS) Download
23 Xây dựng văn bản QPPL quản lý an toàn lò phản ứng nghiên cứu mới
Development of legal documents on safety management for the new research reactor
Ông Lê Chí Dũng, Chuyên gia Năng lượng nguyên tử Download
24 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định thiết bị bức xạ trong y tế và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
Legal framework on accreditation of radiation equipment in health and calibration of radiation measuring instruments
Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Phó Trưởng phòng CP, Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
25 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp Quốc gia
National nuclear and radiation emergency response plan
Ông Dương Hồng Nhật, Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
26 Công tác thông tin tuyên truyền về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ: thực trạng và giải pháp
Public Information on nuclear safety, security of radioactive source: status and solution
Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc TT TT-ĐT, Cục ATBXHN
(VARANS)
Updating
 
STT
(No.)
Nội dung/ Topics Người báo cáo/ Speaker Download link
27 Nâng cao năng lực R&D phục vụ hỗ trợ công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
Strengthening the capacity of R&D to support the management of nuclear and radiation safety
Ông Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện NLNT Việt Nam
(VINATOM)
Updating
28 Nghiên cứu và triển khai dịch vụ đo liều chiếu xạ, kiểm định và hiệu chuẩn của Viện KHKTHN
R&D activities for the service of dosimetry, radiation survey meter quality verification and calibration at INST
Ông Nguyễn Hữu Quyết, Phó Viện trưởng Viện KHKTHN
(INST)
Download
29 Năng lực kỹ thuật đảm bảo công tác quản lý nhà nước và triển khai dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Technical competence for supporting regulatory activities and implementing services in atomic energy applications
Ông Trương Quốc Hoài, Phó Trưởng phòng, Trung tâm HTKT, Cục ATBXHN (VARANS) Updating
30 Báo cáo hoạt động nghiên cứu và triển khai dịch vụ đo liều cá nhân, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị của Viện NCHN
Report on research and deployment of services in personnel dosimetry, inspection and calibration of radiation equipment of the Nuclear Research Institute
Ông Phạm Văn Dũng, Viện NCHN
(DNRI)
Download (VN)
Download (EN)
 
31 Nghiên cứu phát triển vật liệu và kỹ thuật quang phát quang (OSL) để đo liều bức xạ photon và nơtrôn
Recent studies and developments of optically stimulated luminescence (OSL) materials and techniques for photon and neutron radiation dosimetry
Ông Trịnh Văn Giáp, Nguyên Viện trưởng Viện KHKTHN (INST) Updating
32 Thiết lập trường chuẩn liều neutron tại Viện KHKTHN
Establishment of neutron standard fields at the Institute for Nuclear Science and Technology
Ông Lê Ngọc Thiệm, Phó Giám đốc Trung tâm ATBX, Viện KHKTHN
(INST)
Download
33 Một số vấn đề về dịch vụ liều kế cá nhân tại Việt Nam
Some problems about the personal dosimeter service in Viet Nam
Ông Hoàng Văn Nguyện, Chuyên gia Năng lượng nguyên tử Download
34 Đánh giá việc tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ tại Viện NCHN - đề xuất, kiến nghị
Evaluation of the radiation safety training activities at the Dalat Nuclear Research Institute, proposals and recommendations
Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc TTĐT, Viện NCHN
(DNRI)
Download
 
STT
(No.)
Nội dung/ Topics Người báo cáo/ Speaker Download link
35 Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo an toàn bức xạ của các đơn vị thực hiện dịch vụ đào tạo ATBX năm 2017
Results on oversight of training activities on radiation safety in 2017
Ông Phạm Xuân Linh, Cục ATBXHN
(VARANS)
Download
36 Tổng quan dịch vụ sản xuất đồng vị phóng xạ và dược chất phóng xạ trong y tế
Overview of radioisotopes and radiopharmaceuticals production service for medical uses
Ông Dương Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Điều chế ĐVPX, Viện NCHN
(DNRI)
Download
Cục ATBXHN (VARANS)
 
Online: 19
Số lượt truy cập: 10838035
Lên đầu trang
SSL