Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm HTKT ATBXHN & WPSC, Cục ATBXHN theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2015
09:09 22/01/2016: Tháng 12/2015, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố. Cục An toàn bức xạ hạt nhân theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2015
Tệp đính kèm: Tải về
Online: 19
Số lượt truy cập: 4100847