:
Năm 2015, Hội nghị khoa học Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục ATBXHN, Hội NLNTVN, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và Sở KH&CN Lâm Đồng. Cũng như Hội nghị khoa học Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ nhất, tại Hội nghị lần này, Ban tổ chức sẽ mời đại diện các tổ chức quốc tế và các nước bao gồm Hội hạt nhân châu Á- Thái Bình Dương (PNC), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Tổ chức Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBTO), Diễn đàn hợp tác pháp quy hạt nhân (RCF), Diễn đàn hợp tác của các cơ quan pháp quy các nước Đông Nam Á (ASEATOM) và cơ quan pháp quy hạt nhân, các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, các cơ sở nghiên cứu về pháp quy hạt nhân của các nước trong khu vực. Đại biểu trong nước gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về ATBXHN ở trung ương và địa phương, các cơ sở hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về ATBXHN, các cơ sở bức xạ cùng toàn thể các thành viên Hội NLNTVN quan tâm.
Để xem chi tiết thông tin và Phiếu đăng ký tham dự xin click tải các file đính kèm.
 
Tin bài khác
Online: 35
Số lượt truy cập: 4955244