Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 An toàn hạt nhân - Khảo sát, đánh giá khí tượng, thủy văn trong đánh giá địa điểm cho NMĐHN 17/01/2015 TCVN 9645:2013 Bộ KH&CN
2 An toàn hạt nhân - Khảo sát, đánh giá độ nguy hiểm động đất đối với nhà máy điện hạt nhân 17/01/2015 TCVN 9644:2013 Bộ KH&CN
3 An toàn hạt nhân - Các vấn đề địa kỹ thuật trong đánh giá địa điểm và nền móng của nhà máy điện hạt nhân 17/01/2015 TCVN 9643:2013 Bộ KH&CN
4 Năng lượng hạt nhân – Vật liệu phân hạch – Nguyên lý an toàn tới hạn trong lưu giữ, xử lý và chế biến 17/01/2015 TCVN 8192:2009 ISO 1709:1995 Bộ KH&CN
5 Công nghệ nhiêu liệu hạt nhân – Tiêu chí quản lý liên quan tới an toàn tới hạn hạt nhân 17/01/2015 TCVN 8191:2009 ISO 14943:2004 Bộ KH&CN
6 Năng lượng hạt nhân – Lò phản ứng nước nhẹ – Tính toán công suất nhiệt phân rã trong nhiên liệu hạt nhân 17/01/2015 TCVN 9104:2011 ISO 10645:1992 Bộ KH&CN
7 Năng lượng hạt nhân – Tính năng và yêu cầu thử nghiệm đối với hệ thống phát hiện và báo động tới hạn 17/01/2015 TCVN 9103:2011 ISO 7753:1987 Bộ KH&CN
8 Năng lượng hạt nhân - Vật liệu phân hạch - Nguyên tắc an toàn tới hạn trong lưu trữ, thao tác và xử lý 17/01/2015 TCVN 9102: 2011 ISO 1709: 1995 Bộ KH&CN
9 Năng lượng hạt nhân – Nhận dạng bó thanh nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân 17/01/2015 TCVN 8626:2010 ISO 10979:1994 Bộ KH&CN
10 Công nghệ nhiên liệu hạt nhân - Hướng dẫn đo diện tích bề mặt riêng của bột oxit urani bằng phương pháp BET 17/01/2015 TCVN 9106:2011 ISO 12800:2003 Bộ KH&CN
11 Công nghệ nhiên liệu hạt nhân - Urani điôxit bột và viên - Xác định oxy/urani và tỷ lệ oxy/urani bằng phương pháp khối lượng có hiệu chính về tạp chất 17/01/2015 TCVN 9105:2011 ISO 12795:2004 Bộ KH&CN
12 Năng lượng hạt nhân – Urani kim loại, urani dioxit dạng bột và viên – Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp sử dụng điện cực cảm biến ammoniac. 17/01/2015 TCVN 10233:2013 ISO 9006:1994 Bộ KH&CN
13 Năng lượng hạt nhân – An toàn tới hạn hạt nhân – Phân tích sự cố tới hạn giả định 17/01/2015 TCVN 9107:2011 ISO 27467:2009 Bộ KH&CN
14 Năng lượng hạt nhân – Urani dioxit dạng bột – Xác định khối lượng riêng biểu kiến và khối lượng riêng nén. 17/01/2015 TCVN 10234:2013 ISO 9161:2004
15 Năng lượng hạt nhân – Urani dioxit dạng viên – Xác định khối lượng riêng và độ xốp toàn phần bằng phương pháp thế chỗ thủy ngân 17/01/2015 TCVN 10233:2013 ISO 9279:1992 Bộ KH&CN
16 Năng lượng hạt nhân – Urani dioxit dạng viên – Xác định khối lượng riêng và phần thể tích các lỗ xốp hở và lỗ xốp kín. 17/01/2015 TCVN 10235:2013 ISO 9278:2008 Bộ KH&CN
17 An toàn bức xạ. Nguồn phóng xạ kín. Yêu cầu chung và phân loại 17/01/2015 TCVN 6853:2001 ISO 2919:1999 Bộ KH&CN
18 An toàn bức xạ - Thiết bị chụp ảnh bằng tia gama trong công nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật về tính năng, thiết kế và thử nghiệm 17/01/2015 TCVN 5869:2010 ISO 3999: 2004 Bộ KH&CN
19 Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hóa. Yêu cầu kỹ thuật chung 17/01/2015 TCVN 4498-88 Bộ KH&CN
20 An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hoá 17/01/2015 TCVN 7468:2005 ISO 361:1975 Bộ KH&CN
   1   2   3   4   5   button   button 
Lên đầu trang
SSL