Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Nghị quyết số 41/2009/QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 25/11/2009 41/2009/QH12 Quốc hội
2 Luật năng lượng nguyên tử. 03/06/2008 18/2008/QH12 Quốc hội
3 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân CTBT. 01/01/1968 CUQT CTBT Thủ tướng
4 Công ước VIENNA về bồi thường thiệt hại hạt nhân 21/05/1963 CUQT VIENNA Thủ tướng
5 Quy tắc ứng xử đảm bảo an toàn và an ninh các nguồn phóng xạ. 08/09/2003 CUQT ƯXATAN Thủ tướng
6 Công ước quốc tế về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân 26/09/1986 CUQT TGTN Thủ tướng
7 Công ước quốc tế về triệt tiêu các hành động khủng bố hạt nhân. 13/04/2005 CWQT KBHN Chính phủ
8 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT 01/07/1968 CUQT NPT Chính phủ
9 Hiệp ước về khu vực Đông nam á phi vũ khí hạt nhân 27/11/1971 HU DNA Chính phủ
10 Công ước chung về an toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn quản lý chất thải phóng xạ 05/09/1997 CƯQT CHUNG Chính phủ
11 Công ước thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân. 26/09/1986 CƯQT TBS Chính phủ
12 Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân 03/03/1980 CƯQT BVTT Chính phủ
13 Công ước An toàn hạt nhân 20/09/1994 CƯQT ATHN Chính phủ
   button   6   7   8   9  
Lên đầu trang
SSL