Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Luật số 90/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Khí tượng thủy văn 23/11/2015 90/2015/QH13 Quốc hội
2 Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Kế toán 20/11/2015 88/2015/QH13 Quốc hội
3 Luật số 89/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Thống kê 23/11/2015 89/2015/QH13 Quốc hội
4 Luật số 86/2015/QH13 của Quốc hội : Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015 86/2015/QH13 Quốc hội
5 Luật số 96/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Trưng cầu ý dân 25/11/2015 96/2015/QH13 Quốc hội
6 Luật số 98/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 26/11/2015 98/2015/QH13 Quốc hội
7 Luật số 94/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 25/11/2015 94/2015/QH13 Quốc hội
8 Luật số 87/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 20/11/2015 87/2015/QH13 Quốc hội
9 Luật số 99/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 26/11/2015 99/2015/QH13 Quốc hội
10 Luật số 95/2015/QH13 của Quốc hội : Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 25/11/2015 95/2015/QH13 Quốc hội
11 Luật số 101/2015/QH13 của Quốc hội : Bộ Luật Tố tụng hình sự 27/11/2015 101/2015/QH13 Quốc hội
12 Luật số 93/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Tố tụng hành chính 25/11/2015 93/2015/QH13 Quốc hội
13 Luật số 100/2015/QH13 của Quốc hội : Bộ Luật Hình sự 27/11/2015 100/2015/QH13 Quốc hội
14 Luật số 92/2015/QH13 của Quốc hội : Bộ Luật Tố tụng dân sự 25/11/2015 92/2015/QH13 Quốc hội
15 Luật số 91/2015/QH13 của Quốc hội : Bộ Luật Dân sự 24/11/2015 91/2015/QH13 Quốc hội
16 Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 25/06/2015 85/2015/QH13 Quốc hội
17 Thông tư 28/2015/TT-BKHCN Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế 30/12/2015 28/2015/TT-BKHCN Bộ KH&CN
18 Quyết định số 1756/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân 15/10/2015 1756/QĐ_TTg Thủ tướng
19 Thông tư 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. 21/07/2015 13/2015/TT-BKHCN Bộ KH&CN
20 Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10/06/2015 13/CT-TTg Thủ tướng
   1   2   3   4   5   button   button 
Lên đầu trang
SSL