Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra,phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu. 29/07/2015 112/2015 TTLT-BTC-BKHCN Liên tịch
2 Thông tư quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân. 20/07/2015 TT12/2015/TT-BKHCN Bộ KH&CN
3 Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 11/12/2014 2241/QĐ-TTg Thủ tướng
4 Thông tư số: 34/2014/TT-BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ 22/11/2014 34/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
5 Thông tư số: 22/2014/TT-BKHCN Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 25/08/2014 22/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
6 Thông tư số: 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 08/10/2014 25/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
7 Thông tư số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 09/06/2014 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Liên tịch
8 Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ 10/06/2014 32/2014/TT-BTNMT Cơ quan khác
9 Thông tư số 24/2013/TT-BCT Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân 21/10/2013 24/2013/TT-BCT Bộ KH&CN
10 Thông tư số 08/2014/TT-BKHCN Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân 15/05/2014 08/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
11 Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân 13/09/2013 21/2013/TT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia" 30/07/2013 16/2013/TT-BKHCN Bộ KH&CN
13 Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân 30/07/2013 17/2013/TT-BKHCN Bộ KH&CN
14 Thông tư số 30/2012/TT-BKHCN Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân 28/12/2012 30/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
15 Thông tư số 20/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trính và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trính khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân 06/09/2012 20/2013/TT-BKHCN Bộ KH&CN
16 Thông tư số 29/2012/TT-BKHCN Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân 19/12/2012 29/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
17 Thông tư Số 25/2012/TT-BKHCN Quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân 12/12/2012 25/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
18 Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ 23/11/2012 23/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
19 Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN quy định yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 30/12/2011 38/2011/TT-BKHCN Bộ KH&CN
20 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 18/11/2012 19/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
   1   2   3   4   5   button   button 
Lên đầu trang
SSL