Hướng dẫn sử dụng Hệ thông một cửa của Cục ATBXHN trên hệ Cổng thông tin một cửa quốc gia
08:08 24/01/2019: Chính thức từ 8 giờ 30 phút ngày 21/01/2019 Hệ thống một cửa của Cục ATBXHN hòa chung trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để Doanh nghiệp và Người dân khai thác sử dụng.

Để sử dụng khai báo xin cấp phép 02 thủ tục hành chính Nhập khẩu và Xuất khẩu chất phóng xạ, Doanh nghiệp và Người dân truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/

Để sử dụng hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, Doanh nghiệp và Người dân có thể thực hiện các thao tác đã được đào tạo tập huấn sử dụng hệ thống trong khóa đào tạo tập huấn ngày 11/01/2019 tại Cục ATBHXN hoặc tải tài liệu hướng dẫn sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để tìm hiểu sử dụng.

Doanh nghiệp và Người dân cũng có thể tải tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống tại đây!

Cục ATBXHN
 

Online: 5
Số lượt truy cập: 10439529
Lên đầu trang
SSL