Mục tiêu và yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
11:11 26/12/2016: Quốc gia cần thiết lập hệ thống quản lý thích hợp để bảo đảm rằng tất cả các nguồn phóng xạ trong lãnh thổ của mình được kiểm soát bảo đảm an ninh trong toàn bộ các hoạt động liên quan xuất nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng và quản lý sau khi không còn sử dụng.
Như vậy cần thiết phải thiết lập hạ tầng quốc gia cần thiết cho bảo đảm an ninh hạt nhân nói chung và an ninh của các nguồn phóng xạ nói riêng, trong đó bao gồm:
- Thiết lập hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước cho bảo đảm an ninh đối với các nguồn phóng xạ, thành lập cơ quan quản lý nhà nước độc lập về an toàn, an ninh hạt nhân để thiết lập, thi hành và duy trì cơ chế kiểm soát bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.
- Ban hành các quy định về yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và các cơ chế để kiểm soát bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ như thẩm định, cấp giấy phép, thanh tra và xử lý vi phạm.
- Quy định yêu cầu người sử dụng, chủ sở hữu của các nguồn phóng xạ phải chịu trách nhiệm cao nhất cho bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ.
- Bảo đảm hạ tầng cho việc giảm thiểu nguy cơ của các hành động xấu đối với nguồn phóng xạ và giảm thiểu hậu quả các sự cố liên quan đến nguồn phóng xạ từ các hành động thù địch.
- Thiết lập cơ chế xử lý pháp luật đối với các hành động đánh cắp, lấy trộm, chiếm đoạt và sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ.
Chủ sở hữu, người sử dụng nguồn phóng xạ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bảo đảm đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ của mình:
- Xây dựng chính sách và các biện pháp để đặt ưu tiên cao nhất cho việc bảo đảm an ninhh đối với nguồn phóng xạ.
- Thiết lập và thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ nhằm giảm thiểu, phát hiện và ứng phó kịp thời với các tình huống mất an ninh đối với nguồn phóng xạ tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
- Bảo đảm nguồn lực cũng như hệ thống tổ chức của cơ sở để triển khai hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ đã được thiết lập.
Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 20
Số lượt truy cập: 10837840
Lên đầu trang
SSL