Văn bản pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  Năng lượng nguyên tử
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/01/2021 108/QĐ-TTg Thủ tướng
2 Quyết định số 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025 22/01/2019 104/QĐ-TTg Thủ tướng
3 Nghị định 41/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử 15/05/2019 41/2019/NĐ-CP Chính phủ
4 Thông tư 22/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế 20/12/2019 22/2019/TT-BKHCN Bộ KH&CN
5 National Nuclear Security Threats Assessment, Design Basis Threats and Representative Threat Statements (Draft) - Download link: https://drive.google.com/file/d/1RQagNE5yAo8pviLuCGC5q0DgbO9flOWS 03/05/2019 NST058 Step11 Final Draft IAEA
6 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị, quy định về hiệu lực thông tư, trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan liên quan và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo thông tư gồm các nội dung về quy định kỹ thuật; quy định về quản lý; quy định trách nhiệm; tổ chức thực hiện. 05/12/2017 15/2017/TT-BKHCN Bộ KH&CN
7 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 15/11/2016 287/2016/TT-BTC Bộ Tài chính
8 Thông tư quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 22/04/2016 06/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
9 Thông tư 28/2015/TT-BKHCN Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế 30/12/2015 28/2015/TT-BKHCN Bộ KH&CN
10 Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 11/12/2014 2241/QĐ-TTg Thủ tướng
11 Thông tư số: 34/2014/TT-BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ 22/11/2014 34/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Thông tư số: 22/2014/TT-BKHCN Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 25/08/2014 22/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
13 Thông tư số: 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 08/10/2014 25/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
14 Thông tư số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 09/06/2014 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Liên tịch
15 Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ 10/06/2014 32/2014/TT-BTNMT Cơ quan khác
16 Thông tư số 24/2013/TT-BCT Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân 21/10/2013 24/2013/TT-BCT Bộ KH&CN
17 Thông tư số 08/2014/TT-BKHCN Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân 15/05/2014 08/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
18 Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân 13/09/2013 21/2013/TT-BKHCN Bộ KH&CN
19 Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia" 30/07/2013 16/2013/TT-BKHCN Bộ KH&CN
20 Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân 30/07/2013 17/2013/TT-BKHCN Bộ KH&CN
   1   2   3   4   5  
Lên đầu trang
SSL